Gulbenes kultūras centrā noslēdzies apmācību cikls “Dekupāža”, ko organizēja Gulbenes kultūras centrs un atbalstīja Gulbenes novada dome. Trīs mēnešu laikā interesenti apguva dekupāžas prasmju pamatus un radīja dažādus darbus – dekupēja šķīvjus, krūzes, glāzes, pudeles, pakaramos, svečturus, sedziņas, gleznas, grozus un groziņus, kārbas un kastes, puķu podus un vēl citas lietas.

Kursu noslēgumā tika iekārtota koša dekupāžas darbu izstāde. Noslēguma pasākumu bagātināja līnijdeju kolektīvs “Raganiņas”.

Gandarījums par jaunām prasmēm, ideju apmaiņa, sagatavotie darbi, satiktie cilvēki, pilnvērtīgi pavadīts laiks – tas novērtējuma anketās tika minēti kā galvenie ieguvumi. Izskanēja vēlēšanos kopējo radošo darbošanos turpināt. Iespējams, ka tā būs kvīlinga prasmju apguve.

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Apmācību kurss “Dekupāža”” realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 500,00 EUR. Finansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

Daiga Kalinka, apmācību kursa “Dekupāža” vadītāja