neform Jau piekto gadu Gulbenes novada dome organizē Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursu, kurā piedalīties varēja jebkura iestāde vai biedrība, kas atrodas un darbojas Gulbenes novada teritorijā. Uz 2016.gada janvārī izsludināto konkursu tika saņemti 18 pieteikumi, no kuriem apstiprināti 11, saņemot Gulbenes novada domes līdzfinansējumu par kopējo summu 5113 eiro.

“Konkursa dalībnieki varēja pieprasīt maksimums 500 eiro līdzfinansējumu no Gulbenes novada pašvaldības mūžizglītības jomai paredzētā budžeta. Konkursa komisija visus pieteikumus vērtēja pēc to precizitātes un kvalitātes. Ja pieteikums nebija aizpildīts precīzi, nebija vajadzīgo dokumentu, tad kvalitāti mēs nemaz nevērtējam. Ir patīkami, ka šoreiz visi pieteikumi bija administratīvi pareizi un tālāk varējām vērtēt visus. Tie bija arī interesanti un daudzveidīgi. Interese par konkursu palielinās, kā arī iesaistās jaunas biedrības un iestādes. Tas nozīmē, kas cilvēkiem ir idejas un vēlēšanās darīt,” informē Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste – vadītāja vietniece Anita Birzniece.

Apstiprinātās programmas ir jārealizē līdz 2016.gada 30.maijam. Interesenti varēs pilnveidot foto un digitālās prasmes, cept maizi, pīt grozus, veikt dažādus rokdarbus, kā arī piedalīties informatīvos semināros, piemēram, par nodokļu sistēmu, u.c. nodarbībās.

“Parasti konkursu organizējam divas reizes gadā – janvārī un septembrī, lai arī rudens pusē iedzīvotājiem būtu pieejamas dažādas nodarbības. Kopumā abām konkursa reizēm ir paredzēti 7000 eiro. Ja pirmajos trijos gados, kopš Gulbenes novada pašvaldība organizē šādu konkursu, tika apstiprināti visi pieteikumi, tad pēdējos divos gados konkurence palielinās. Tā ir pozitīva tendence. Sabiedrība kļūst aktīvāka. Arī kopējais konkursam paredzētais finansējums ik gadu palielinās, kas dod iespēju atbalstīt vairāk programmu,” piebilst A.Birzniece.

Atbalstītās programmas un piešķirtais finansējums:

Gulbenes novada bibliotēka – “Vēlos mācīties angļu valodu”(500 EUR); biedrība “Mēs Auseklītim” – “Kas māk, tam nāk!” (330 EUR); Rankas pagasta mūžizglītības centrs – “Fotografēšana ar spoguļkameru” (490 EUR); Druvienas pamatskola – “Klūdziņu grozu pīšanas pamati” (500); mācību centrs “SIA Austrumvidzeme” – Maizes izstrādājumu receptūras izstrāde un gatavošanas tehnoloģija” (500 EUR); Līgo pagasta pārvalde – “Jaunas zināšanas – iespēja manai pilnveidei!” (386); biedrība “Līkloči” – “Izmaiņas nodokļu tiesībās – kas jāievēro 2016.gadā un ko mums sola 2017.gads” (499,40); Tirzas pamatskola – “No vaļasprieka līdz biznesam” (420 EUR); Daukstu pagasta pārvalde – “Rokdarbu vācelīte” (500 EUR); biedrība “Darām kopā” – “Kvalitatīvu fotoattēlu izveide e-komercijai” (500 EUR); biedrība “Radošā apvienība “Piektā māja”” – “Pamatprasmju apguve grafiskā dizaina programmas COREL DREW vidē” (486,70 EUR).

Visas izglītības programmas ir publiskas un brīvi pieejamas. Aicinām sekot līdzi informācijai par iespējām piedalīties apmācībās un nodarbības, kā arī par to norises vietu un laiku!

4.februārī Gulbenes novada domē notika tikšanās ar pieaugušo neformālās izglītības programmu realizētājiem, lai pārrunātu organizatoriskos jautājumus par programmu realizēšanu.

2012.gadā kopumā iesniegtas un apstiprinātas 5 programmas, 2013.gadā – 7, 2014.gadā – 10, 2015.gadā saņemti 19 pieteikumi, bet apstiprināti 13.

Konkursa mērķis ir līdzfinansēt pieaugušo neformālās izglītības programmas Gulbenes novada iedzīvotājiem uzņēmējpratības un pašnodarbinātības veicināšanai un sociālās izolētības mazināšanai.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste