Pilnā sparā rit Daukstu pagasta pārvaldes organizētā pieaugušo neformālās izglītības progrgramma "Rokdarbu vācelīte". Jau aizvadītas vairākas aušanas nodarbības, kurās piedalās 20 interesentes, kas vēlas apgūt senās rokdarbu prasmes.

Pirmās nodarbības tika aizvadītas, apgūstot teoriju, steļļu sastāvdaļu sarežģītos nosaukumus un mācoties siet nītis. Kad teorija bija apgūta, varēja ķerties pie praktiskas darbošanās. Audējas Aijas Auzānes vadībā sākām sagatavot stelles darbam. Aušanas nodarbības turpināsies līdz maijam.

Pieaugušo neformālās izglītības programma "Rokdarbu vācelīte"tiek realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 500,00€. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

Daukstu pagasta bibliotēkas vadītāja Anda Krima