Foto

Kopš 3.marta Tirzas pamatskolā notiek apmācības “Rokdarbu māksla. No hobija uz uzņēmējpratību” pieaugušo neformālās programmas “No vaļasprieka līdz biznesam” ietvaros. Nodarbību vadītāja Inese Puriņa, kas pati ir gan prasmīga rokdarbniece, gan uzņēmēja, ne vien ierāda jaunas interesantas rokdarbu tehnikas, bet arī māca rēķināt cenas amatniecības izstrādājumiem, izklāsta, ar kādiem riskiem jārēķinās amatniekam.

psns01

Pasniedzējas vadībā rokdarbnieces iemācījušās tamborēt sarežģītus rakstus, top lakati, segas, šalles un dekoratīvi spilveni.

Kā īpaši noderīgas tiek novērtētas apgūtās mašīnadīšanas prasmes. Jau tapuši pirmie darbi.

Rokdarbu māksla aktualitāti nezaudē. Par to liecina apmeklētāju skaits. 19 dalībnieces reģistrējušās un apmeklē nodarbības. Programma tiek īstenota līdz 28.aprīlim.

Programmas ietvaros notiek arī fotografēšanas apmācības. Dalībnieki pulcējās pirmajā nodarbībā 9.aprīlī, lai pasniedzējas Sandras Dikmanes vadībā pilnveidotu fotografēšanas prasmes.

Iveta Ziepniece,
programmas vadītāja

Apmācības notiek Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmas “No vaļasprieka līdz biznesam”, licences Nr GND/2.19/16/8, ietvaros. Programma tiek realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 420.00 EUR. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.