Noslēgušies pieaugušo neformālās interešu izglītības kursi ,,Kas māk, tam nāk!’’, kurus realizēja biedrība ,,Mēs Auseklītim’’.

Projekta ietvaros tika sekmēta kursu dalībnieku jaunu amata prasmju, radošo ideju apgūšana, iespēja dalīties pieredzē, sniedzot iespēju mazināt sociālās atstumtības risku.

Apmācību laikā 20 dalībniekiem, kursu apmeklētājiem, bija iespēja iemācīties pīt un dekupēt grozus no otrreizējai pārstrādei paredzētā papīra. Kursu dalībnieces iemācījās sagatavot papīra klūgas, apguva vairākas pīšanas tehnikas, iemācījās nokrāsot papīra klūgas, apguva dekupāžas pamatprincipus un katra nopina divus groziņus, kā arī bija iespēja tos dekupēt un nolakot. Kursu apmeklētājas atzina , ka papīra klūgu grozu pīšana ir kā alternatīva kārklu klūgu groziņu darinājumiem, rezultāts ir skaists un materiālu sagatavošana pilsētniekiem vienkāršāka.

Gūtās amata prasmes tiešie projekta dalībnieki varēs nodot tālāk, kā arī pielietot jaunu dizaina priekšmetu radīšanā.

Kursi noritēja draudzīgā un omulīgā gaisotnē. Malkojot tēju, kursu dalībnieces uz projektora vēroja kopumā trīs prezentācijas par Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādi, par papīra klūgu darinājumiem un par dekupāžu.

Projekta dalībnieces izteica vēlmi turpināt sadarbību, jo, savstarpēji iepazīstoties un uzzinot par interesantajiem hobijiem, ir radušās jaunas idejas, ieceres turpmākajiem projektiem.

Pieaugušo neformālās izglītības programma ,,Kas māk, tam nāk’’ realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 330,00 EUR. Finansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

Projekta „Kas māk, tam nāk!” vadītāja L. Žohova