Šajā pavasarī Tirzas pamatskola pieaugušajiem piedāvāja iespēju iegūt vai papildināt prasmes rokdarbu un fotomākslas jomās Gulbenes novada pieaugušo neformālās apmācības programmas “No vaļasprieka līdz biznesam” ietvaros.

Rokdarbu mākslas apmācībās atraktīvās pasniedzējas Ineses Puriņas vadībā iesaistījās 19 dalībnieces. Apmācībās līdzās jau pierastām rokdarbu tēmām tika apgūtas arī neierastākas: mašīnadīšana, tamborēšana uz dakšas un tunēziskā tamborēšana. Pasniedzēja Inese izskaidroja, kā veidojas izstrādājuma cena, ar kādiem riskiem jārēķinās, piedāvājot savu preci tirgū. Apmācību apmeklētājas augstu novērtēja arī iespēju iepazīt tirdzniecības iespējas interneta vidē. “Daudz iemācījos par preces pārdošanu un sava darba novērtēšanu. Varbūt iedrošināšos uz pārdošanas iespējām interneta vidē”, saka kāda apmeklētāja.

fot tirza

Fotografēšanas apmācības bija secīgs turpinājums pagājušā gada rudenī notikušajām apmācībām spoguļkameru lietotājiem. Pasniedzēja Sandra Dikmane šoreiz vairāk uzmanības veltīja ainavu fotografēšanai, ievērojama nodarbības daļa tika veltīta praktiskam darbam plenērā. Astoņi dalībnieki apmeklēja šīs apmācības un, kā atzīst kāds no dalībniekiem, tie bija ļoti vērtīgi kursi, labprāt mācītos vēl un vēl. ‘’Uzzināju to, cik vienkārši, ievērojot un zinot fotoaparāta iespējas, var radīt tiešām brīnišķīgus darbus un gūt patiesu gandarījumu gan sev, gan citiem”, saka kāda cita dalībniece.

Iveta Ziepniece
apmācību koordinatore Tirzas pamatskolā

Apmācības notika Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmas ‘’No vaļasprieka līdz biznesam”, licences Nr GND/2.19/16/8 ietvaros. Programma tika realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 420.00 EUR. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.