20. maijā Rankas mūžizglītības centrā tikās novada mūžizglītības kontaktpersonas no dažādām novada iestādēm. Tikšanās mērķis bija atskatīties gan saturiski, gan skaitļos uz mūžizglītības darba organizāciju novadā piecu gadu ietvarā, kā arī iepazīties ar Rankas mūžizglītības centra darbību.

Klātesošie tika aicināti paust viedokli par nosacījumiem pieaugušo neformālās izglītības kvalitātes nodrošināšanai, raugoties gan no mācību satura, gan mācību nodrošinātāja skatu punkta.

Paldies Mārim Jansonam un Laimai Brašei par uzņemšanu un dalīšanos pieredzē!

Anita Birzniece