Līdz ar maija beigām noslēgusies pieaugušo neformālās izglītības programma ‘’Jaunas zināšanas – iespēja manai pilnveidei!’’, kas tika īstenota  Līgo pagastā.

Tās ietvaros tika realizētas  7 aktivitātes – izzinošas un izglītojošas  lekcijas, praktiskas nodarbības,  kā arī ekskursija ar mērķi  papildināt pieredzi un iegūt informāciju par uzņēmējdarbības un mājražošanas iespējām laukos.  Kopumā nodarbības apmeklēja 15 dalībnieces no Līgo un  Jaungulbenes pagastiem. 

Kā galveno ieguvumu apmeklētājas  galvenokārt min lektoru iedvesmojošo, pozitīvo pieeju un domāšanu, liekot saprast, ka katrs esam savas dzīves noteicējs.  Praktiskajās nodarbības tika gūtas prasmes dažādu dāvanu dekorēšanas un iesaiņošanas veidos, kā arī filcēšanā.  Informatīvā un praktiskā  nodarbība par augu pareizu lietošanu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanā  iedvesmoja uz dažādu zāļu tēju audzēšanu un ievākšanu.  Sportiskā un iedvesmojošā Aina Rubene izglītojošā  un praktiskā nodarbībā  iepazīstināja dalībnieces ar nūjošanas pozitīvo devumu veselībai un praktiski apmācīja, uzsverot, ka tā ir lieliska nodarbe brīvajā laikā.  Zinošās lektores Zinaidas Loginas vadībā dalībniecēm tika dota iespēja apgūt  zināšanas dziedinošās vingrošanas pamatos, ko arī šobrīd dažas no viņām pielieto. Tika papildināta pieredze  un iegūta informācija par uzņēmējdarbības un mājražošanas iespējām, apmeklējot novada mazos uzņēmumus, tādējādi gūstot priekšstatu par pelnīšanas iespējām laukos.

Programmas dalībnieces atzina, ka tā bijusi plaša un daudzveidīga, dažādām interesēm piemērota un ir priecīgas, ka varēja iesaistīties sevis pilnveidošanas aktivitātēs tuvu dzīvesvietai.

Pieaugušo neformālās izglītības programma ‘’Jaunas zināšanas- iespēja manai pilnveidei!’’ tiek realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 386,00 EUR. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

 

Kristīne Bekmane