Drukāt

Gulbenes novada domē ir saskaņots un apstiprināts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursa nolikums.

Konkursu rīko Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa. Prioritārās tēmas un mērķauditorija:

Gulbenes novada dome finansē apmācību programmu līdz 500 EUR, attiecināmie izdevumi ir lektoru algas un apmācībām nepieciešamie saimniecības un/vai kancelejas materiāli.

Programmas jāiesniedz Gulbenes novada domes (Ābeļu iela 2) 309. kabinetā Anitai Birzniecei līdz 2016. gada 16. septembra plkst.16.00.

NOLIKUMS_2.doc

Pielikums_Nr.1._iesniegums_licencēšanas_komisijai_2.docx

Pielikums_Nr.2._Mācību_programmas_pieteikuma_veidlapa.docx

Pielikums_nr.3_VERTEŠANAS_KRITERIJI.xlsx

pielikums_Nr.4Atskaite.docx

pielikums_Nr.5Finansu__Atskaite.docx

pielikums_Nr.6reģistrācijas_lapa.docx

pielikums_Nr.7_Novērtējums.docx