Pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursa rezultātā 2016.gada rudens/ziemas sezonā Gulbenes novada iedzīvotājiem atkal būs iespēja iesaistīties deviņās dažādās neformālās izglītības programmās, kas ar Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu tiks realizētas līdz gada beigām.
  • Galgauskas pagasta pārvalde realizēs programmu „…Tik noticēt sev, atkal celties un darīt…”. Tās mērķis ir ar zinošu un prasmīgu lektoru starpniecību dot dalībniekiem jaunu impulsu un parādīt iespējas savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tāpat tiks paplašināts pieaugušo redzesloks daudzveidīgajās uzņēmējpratības un pašnodarbinātības iespējās, savu resursu apzināšanās. Būs iespēja nuno filcēšanas tehnikā izgatavot zīda šalli, kā arī uzzināt, kas nepieciešams saimnieciskās darbības uzsākšanai.
  • Biedrība “KAPO”, kas darbojas Stāmerienas pagasta Kalnienā, realizēs programmu, “Ne asakas!”. Tās ietvaros dažādu paaudžu vīriešiem būs iespēja piedalīties makšķerēšanas prasmju apgūšanas un uzlabošanas aktivitātēs, veicinot pašizaugsmi un pašnodarbinātību. Būs ne tikai teorija un pieredzes stāsti, bet arī praktiska darbošanās.
  • Iespēja iemācīties veidot dažādus klūgu pinumus būs tiem, kas iesaistīsies Druvienas pamatskolas programmā “Klūgu pinumu daudzveidība”. Būs gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, kas rezultēsies ar paša nopītu, piemēram, pīto paliktni pannām vai apaļu groziņu.
  • Daukstu pagasta pārvalde realizēs programmu “Ciku caku, šuju lellei jaku…”. Tās mērķis ir iesaistīt seniorus, bezdarbniekus, strādājošos un citus interesentus mūžizglītības aktivitātes – šūšanas tehnikas apgūšana un tās daudzveidīgais pielietojums, aušanas tehnikas iemaņu pilnveidošana lakatu aušanas procesā.
  • Savu artavu Rankas pagasta kultūrai varēs dot tie, kas iesaistīsies Rankas pagasta mūžizglītības centra neformālās izglītības programmā “Aušana uz rāmja”. Plānots, ka apmācību ietvaros varēs apgūt teorētiskas un praktiskas iemaņas aušanā uz rāmja, kas ļaus sagatavot darbus izstādei “Rakstu rakstiem izrakstīju”, kā arī noaust Rankas folkloras kopai plecu lakatus.
  • Tirzas pamatskolas realizētās programmas „Piemājas dārzs priekam un ienākumiem” ietvaros varēs apgūt vai pilnveidot mazdārziņu apsaimniekošanas prasmes, vairāk uzzināt par biškopību, zāļu tēju un dārzeņu audzēšanu. Pieredzi varēs smelties dažādu saimniecību apmeklējumos.
  • Piedaloties Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra programmā „Klūgu sloksnīšu pinumi un vijumi”, dalībnieki varēs iemācīties atpazīt un iegūt nepieciešamo materiālu pinumu izgatavošanai un patstāvīgi izgatavot apaļu grozu un dekoratīvās zvaigznes.
  • Tie, kas vēlas padziļināti apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas vizītkaršu, logotipu, atklātņu un dažādu reklāmas materiālu maketu izveidē CorelDRAW programmas vizē, varēs pieteikties biedrības „Radošā apvienība „Piektā māja”” programmai „Grafiskā dizaina produktu izstrāde vektorgrafikas programmas CORELDRAW vidē”.
  • Izzināt latviešu virtuves ēdienu sortimentu, kā arī to, ko celt galdā latviešu gadskārtu svētkos varēs, piedaloties mācību centra "AUSTRUMVIDZEME" programmā „Garšu varavīksne latviešu svētku galdā”. Dalībnieki apgūs arī pārtikas produktu prečzinības pamatus.

Aicinām interesentus sekot līdzi informācijai par iespēju piedalīties kādā no programmām!

Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursa mērķis ir līdzfinansēt pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu Gulbenes novada iedzīvotājiem uzņēmējpratības un pašnodarbinātības veicināšanai un sociālās izolētības mazināšanai.

Prioritārās tēmas un mērķauditorija: uzņēmējpratības, pašnodarbinātības un pašizaugsmes veicināšana; mācības senioriem, bezdarbniekiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sociālās izolētības mazināšanai;

Kopējais Gulbenes novada domes piešķirtais līdzfinansējums programmu šo deviņu neformālās izglītības programmu realizācijai ir 3915 eiro.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste