Druvienas pamatskolas Amatu centra telpās regulāri tiek organizētas aktivitātes dažādu amata prasmju apguvei. Tas notiek gan pieaugušo neformālās izglītības programmu ietvaros, gan vasaras nometņu, radošo dienu, Druvienas cilts pasākumu, akcijas “Satiec savu meistaru!” laikā.

Iedzīvotāju interese par jaunu prasmju apguvi ir vērā ņemama, jo pasākumus apmeklē ne tikai Druvienas pagasta un citi Gulbenes novada iedzīvotāji, bet arī interesenti no kaimiņu novadiem. Priecē fakts, ka arvien vairāk tieši Gulbenes novada cilvēku ir ieinteresēti apmeklēt praktiskās darbnīcas Druvienas pamatskolā.

Pavasara periodā realizējām pieaugušo neformālās izglītības programmu “Klūdziņu grozu pīšanas pamati”. Dalībnieki bija ļoti ieinteresēti šīs amatu prasmes apguvē un pēc programmas noslēguma visas vasaras garumā vairāki no viņiem apmeklēja meistares Inese Zvejnieces radošās klūgu pīšanas darbnīcas  pasākumos Druvienā un novadā.

Par iespēju apgūt klūdziņu pīšanu ir interesējušies daudz cilvēku, tāpēc tika sagatavota jauna pieaugušo neformālās izglītības programma “Klūgu pinumu daudzveidība”.

Programma tika iesniegta pieaugušo neformālās izglītības programma konkursā un saņēma Gulbenes novada domes līdzfinansējumu. Apmācības sākās oktobrī, un tajās piedalās 12 dalībnieki no Druvienas, Lizuma, Gulbenes, Lejasciema, Stāmerienas, Stariem, Rankas.

Daļa no dalībniekiem turpina pilnveidot pavasara nodarbībās  gūtas iemaņas. Tā viņiem ir iespēja veicināt savu pašizaugsmi un sekmēt pašnodarbinātību. Ir vairāki jauni interesenti, kuri šo amatu iepazīst pilnīgi no jauna.

Meistare Inese Zvejniece ir ļoti gandarīta par apmācību grupas ieinteresētību un atvērtību. Ir izveidojusies klūdziņu pinēju draugu grupa, kuri uz nodarbībām Druvienas skolā ierodas ne tikai tāpēc, ka vēlas apgūt šo amata prasmi, bet arī tāpēc, ka vēlas satikties ar līdzīgi domājošiem, sirsnīgiem cilvēkiem.

Pirmajās nodarbībās tika savāktas klūdziņas, iepazīts sutināšanas, mizošanas process, klūgu šķirošana un šķelšana. Tapis pirmais pinums – šeikerītis. Grūtības pakāpe palielinās – turpmākajās nodarbībās tiks veidoti pinumi uz saplākšņa pamata, mazie sīpolu groziņi, katlu un pannu paliktņi. Garās nodarbību stundas aizrit nemanot, jo nepārtraukti notiek savstarpējās sarunas, dalīšanās ar jau paveikto un apgūto, mācīšanās vienam no otra.

Grupā izveidojusies vēl viena jauka tradīcija – katrā satikšanās reizē tiek klāts cienasta galds, kur katrs dalībnieks liek galdā paša gatavotu našķi. Nu tas ir kas vienreizējs! Tad var pamieloties gan ar kazeņu un lāceņu ievārījumu, gan pašceptām pankūkām un svaigi žāvētu lauku gaļu, sieru un maizīti, dažādiem salātiem un cepumiem! Reizē top idejas nākamajiem projektiem.

Par ļoti īpašajiem fotomirkļiem liels paldies Ailitai Brezinskai, kura arī ir centīga šo kursu apmeklētāja!

novads“Pieaugušo neformālās izglītības programma “Klūgu pinumu daudzveidība” tiek realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 500 EUR. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

Projekta koordinatore
Velga Černoglazova