Daukstu pagasta “Dzērvēs”, rokdarbnieču pulciņa Atspolīte telpās gandrīz trīs mēnešus katru trešdienas vakaru pulcējās rokdarbnieces, kuras vēlējās paplašināt savas zināšanas un apgūt leļļu šūšanu, lakatu aušanu un piegrieztņu veidošanas pamatus, šīs mācības organizēja Daukstu pagasta pārvalde, pieaugušo neformālās izglītības programmā “Ciku caku, šuju lellei jaku”.

Mākslinieces Evitas Zālītes vadībā 26 rokdarbnieces apguva leļļu darināšanas knifiņus, mācījās lellēm šūt tērpus. Piecu nodarbību laikā, katrai dalībniecei bija jāizgatavo viena lelle, bet daudzām dalībniecēm leļļu šūšanas process tik ļoti iepatikās, ka tapa otrā, trešā un kādai dalībniecei arī ceturtā lelle. Kādai dalībniecei projektā tapusī lelle būs kā atgādinājums par kopā pavadīto laiku, Ziemassvētku dāvana bērniem vai mazbērniem.

Pašas dalībnieces atzīst: “Būs labākas iemaņas šūšanā; prieks par sevi, ka darbojoties šādā apmācības veidā iedrošinos iemācīties jaunas prasmes, kas ir radošs brīvā laika piepildījums; jaunās zināšanas iedrošinās darināt mazmeitām lellītes, ar kurām spēlēties; iemācījos pamatu un tagad varēšu izveidot ne tikai lelli, bet arī citas mīkstās mantas sev un citiem. “

Šuvējas Irēnas Galejas vadībā tika apgūti piegrieztnes veidošanas pamati. Dalībnieces iemācījās noņemt mērus, veidot piegrieztnes un labāk darboties ar šujmašīnu. Sešu nodarbību laikā 11 dalībnieces uzšuva sev tērpus, to darināšanai veltot arī citus vakarus mājās. Kādai dalībniecei tapa tunika, kādai kleita, kādai svārki, un pat Ziemassvētku vecīša kostīms.

Dalībnieču novērtējums: “Viss, ko iemācījos man, noderēs tieši praktiski, jo varēšu kaut ko uzšūt sev pati; šūšana nav nemaz tik grūta, tikai nepieciešama liela pacietība un uzmanība.”

Lakatu aušanu pasniedza TLMS “Sagša” vadītāja Biruta Akmentiņa. Aušana tika apgūta no pašiem pamatiem, sākot ar steļļu sastāvdaļu nosaukumiem, nīšu siešanu, auduma uzvilkšanu stellēs, nītīšanu un paminu siešanu. Kāda atsvaidzināja jau pirmajā projektā “Rokdarbu vācelīte” apgūtās zināšanas, cita apguva visu no jauna. Projekta noslēgumā katrai dalībniecei tapa lakats, vai šalle. Stellēs tika pavadītas daudzas stundas, gan brīvdienas, gan brīvdienu vakari.

Dalībnieču atziņas: “Jaunās zināšanas radīja vēlmi apgūt citas aušanas tehnikas, mēģināt kombinēt dažādas dzijas; tā bija lieliska iespēja izrauties no ikdienas rutīnas un radoši atpūsties; jaunās zināšanas nostiprinās manu aušanas prasmi.”

14.decembrī apmācību dalībnieces satikās un kopīgi izveidoja savu darbu izstādi. Vakara gaitā rokdarbnieces dalījās projekta laikā gūtajās atziņās un pieredzē.

Daukstu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Doņuks paslavēja dalībnieces par rūpīgi darinātajām un daudzveidīgajām lellēm, par skaistajiem lakatiem un moderni šūtajiem tērpiem.

Visas projekta dalībnieces atzina, ka vēlētos apgūt jaunas prasmes un iemaņas arī turpmāk. Šādi projekti ir iespēja apgūt noderīgas zināšanas profesionālu pasniedzēju vadībā.

Pieaugušo neformālās izglītības programma "Ciku, caku šuju lellei jaku" tika realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 500,00 €. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

Anda Krima, projekta dalībniece