Tirzas pamatskolā noslēgušās pieaugušo neformālās apmācības “Piemājas dārzs priekam un ienākumiem”. Laikā no 22. oktobra līdz 16.decembrim daudzveidīgās programmas aktivitātēs iesaistījās kopā 16 dalībnieces no Tirzas un Lizuma pagastiem.

DSC 0657

DSC 0673

Saistošās nodarbībās bioloģiskās lauksaimniecības speciālistes Intas Serģes vadībā tika papildinātas zināšanas par to, kā efektīvāk apsaimniekot savu piemājas dārzu. Līdztekus teorijas zināšanām katra dalībniece saņēma arī iespaidīgu informācijas materiālu klāstu. Bet kas gan būtu teorija bez praktiskām iemaņām? Dalībnieces devās izzināt, kā klājas lauku uzņēmējiem – biškopei Annai Kļaviņai tepat Tirzas pagastā un saimniecībai “Ziemeļi” Alūksnes novada Malienā, kas nodarbojas ar zāļu tēju kultivēšanu, ievākšanu un sagatavošanu. Savās atziņās dalījās arī Ina Baroniņa – sertificēta ārstniecības augu vācēja no Tirzas, kas tējas gatavo savam priekam. Dalībnieces uzzināja arī, kas darāms, lai piemājas dārzs no vaļasprieka kļūtu par ienākumu avotu. Par to pastāstīja biedrības “”KāpNes”” brīvprātīgā Maira Ivanova, kura apmācīja arī vienkāršas grāmatvedības gudrībās.

Apmācības noslēdzās ar viesošanos piemājas saimniecībā “Avotiņi” Tirzas pagastā. Ligita Zvirbule ar ģimeni ir viena no tiešās tirdzniecības kustības aizsācējām Latvijā. Atraktīvā saimniece labprāt dalījās savā pieredzē.

Paldies par sadarbību programmas īstenošanā Tirzas pagasta pārvaldei un biedrībai “”KāpNes””.

Iveta Ziepniece,
programmas koordinatore Tirzas pamatskolā

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Piemājas dārzs priekam un ienākumiem” tiek realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 480,00 EUR. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada domes neformālās izglītības programmu konkursā.