Gulbenes novada dome 2017.  gada februārī rīkoja pieaugušo neformālās izglītības programmu finansēšanas konkursu. Kopumā tika saņemti 13 pieteikumi, bet pašvaldības līdzfinansējumu programmu realizācijai saņēma 10. Atbalstīto programmu piedāvājums ir daudzveidīgs, līdz ar to iedzīvotājiem būs plašas izvēlēs iespējas, kurās no tām iesaistīties.

  • SIA mācību centrs „AUSTRUMVIDZEME” realizēs programmu „Saldi un sāļi mazie našķi un kārumi ikdienas svētku galdā”. Programmā, kuras ilgums ir 18 stundas, aicinās iesaistīties 18-65 gadus vecus Gulbenes novada iedzīvotājus. Nodarbību dalībnieki iegūs gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskās iemaņas sīko konditorejas izstrādājumu receptūrās, to izveidē, pagatavošanā, noformēšanā, ievērojot tehnoloģiskā procesa secību un izejvielu dažādību. Kopumā plānotas 6 nodarbības.
  • Druvienas pamatskola realizēs programmu „Maizes cepšanas un siera vārīšanas darbnīca”. Tajā ir aicināti piedalīties interesenti vecumā no 25 līdz 70 gadiem, kuriem ir interese par mājražošanu – maizes cepšanu un siera vārīšanu. Dalībniekiem būs iespēja apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par saldskābmaizes cepšanu un siera vārīšanu, pašiem savām rokām izgatavot šo produktu pagatavošanai nepieciešamos palīgrīkus, piemēram, koka lāpstiņu piena maisīšanai. Plānotais apmācību stundu skaits – 13.
  • Rankas mūžizglītības centrs realizēs programmu „Šūšana iesācējiem un lietpratējiem”. Programmā plānots iesaistīt vismaz 10 dalībniekus vecumā no 26 līdz 45 gadiem. 35 apmācību stundās būs iespējams saņemt teorētiskas un praktiskas zināšanas apģērba izgatavošanā un remontā, apgūt apģērba konstruēšanas, tehnoloģijas un modelēšanas pamatus, kā arī sagatavot darbus izstādei „Mans pirmais tērps”.
  • Galgauskas pamatskola realizēs programmu „Pamatprasmju apguves kurss animācijā”. Tajā aicināti iesaistīties iedzīvotājus sākt no 18 gadu vecuma. Mācību kursa laikā interesenti apgūs animācijas programmas Windows Movie Maker programmatūru un tehnikas, iemācīsies animācijas filmu sagatavošanas secību, iepazīs animācijas vēsturi Latvijā un pasaulē, pratīs veidot animācijas filmas par vispusīgām tēmām un nozarēm, izveidos individuālu animācijas filmu u.c. prasmes.
  • Tirzas pamatskola aicinās iesaistīties apmācību programmā „Angļu valoda – jauniem izaicinājumiem”, kuras ietvaros dalībnieki iegūs vienkāršas komunikācijas prasmes angļu valodā ceļošanas un tikšanās vajadzībām, pratīs pastāstīt par sevi, savu pagastu, novadu. Plānotais apmācību ilgums – 37 stundas.
  • Stāmerienas pagasta pārvalde realizēs programmu „Ko mēs varam darīt šodien, lai būtu veiksmīgi rīt”, kurā iesaistīs nestrādājošus jauniešus un citus Stāmerienas un Kalnienas iedzīvotājus vecumā no 19 līdz 62 gadiem. Programmas mērķis ir veidot izpratni, kas raksturo veiksmīgus cilvēkus un ko var mainīt savā domāšanā un rīcībā, lai sasniegtu savus mērķus un piepildītu sapņus.
  • Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrs realizēs programmu „Klūdziņu grozu darināšana”. klugasNoslēdzoties nodarbībām, katram dalībniekam būs jāprot pašam patstāvīgi nopīt grozu. Pirms tam tiks apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas par klūgu pīšanai nepieciešamajiem materiāliem un to iegūšanu, sagatavošanu, vajadzīgo aprīkojumu un darbarīkiem. Mērķauditorija: sakot no 18 gadiem.
  • Gulbenes novada invalīdu biedrība realizēs programmu „Mācies darot”, kuras mērķis ir dot zināšanas un praktiskās iemaņas režisoriem, grupu vadītājiem, darbiniekiem, kuri strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti, teātra izrādes veidošanā; veicināt šīs sabiedrības daļas pašizaugsmi. Nodarbībās piedalīsies Gulbenes novada invalīdu biedrības biedri un Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" filiāles "Litene" klienti.
  • Litenes pagasta pārvalde realizēs programmu „Rokasgrāmata mūsdienu cilvēkam”, kurā aicinās iesaistīties 18 līdz 75 gadus vecus iedzīvotājus. Piedaloties šajās nodarbībās, dalībniekiem būs iespēja veicināt izpratni par ārējā izskata ietekmi veidojot karjeru, par galda kultūras nozīmi tēla veidošanā, par darbībām, kas veicamas, lai uzsāktu uzņēmējdarbību.
  • Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” realizēs programmu „Tūrisma produkts un komunikācija”, kurā aicinās iesaistīties Gulbenes novada tūrisma pakalpojuma sniedzējus. Programmas uzdevumi ir paaugstināt Gulbenes novadā sniegto tūrisma pakalpojumu kvalitāti, iepazīt jaunākos un veiksmīgākos komunikācijas piemērus, veicināt pašizaugsmi un savstarpēju sadarbību jaunu, kopīgu tūrisma produktu, mazo tūrisma puduru veidošanu Gulbenes novadā.

Aicinām interesentus sekot līdzi informācijai par iespēju piedalīties kādā no programmām!

Kopējais Gulbenes novada domes piešķirtais līdzfinansējums neformālās izglītības programmu realizācijai ir 4394,57 eiro.

Programmu īstenošanas laiks – no 2017.gada 13.marta līdz 16.jūnijam.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste