2.jūnijā Tirzas pamatskolā noslēdzās angļu valodas mācības pieaugušajiem. Septiņās nodarbībās dalībnieki iemācījās angļu valodas pamatus, lai varētu pastāstīt par sevi, savu ģimeni, brīvo laiku, mācījās ieklausīties jautājumā un salikt teikumu vajadzīgajā vārdu kārtībā. Ar gandarījumu uzsvēra, ka tagad varēs klausīties televīzijā pasaules ziņas, kā arī skatīties ārzemju filmas bez tulkojuma, pārliecinošāk justies ceļojot. Gandrīz visi atzina, ka labprāt vēlētos padziļināt angļu valodas zināšanas.

Dalībnieki teica lielu paldies mācību vadītājai Lāsmai Dzenei par atraktīvām nodarbībām neformālā, pozitīvā gaisotnē un izteica vēlēšanos viņas vadībā mācības turpināt.

Iveta Ziepniece, programmas vadītāja

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Angļu valoda jauniem izaicinājumiem”, licences Nr GND 2.19/17/7, tiek realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 500,00 EUR. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.