kam1802Ir noskaidrotas tās 10 pieaugušo neformālās izglītības programmas, kas Gulbenes novada domes izsludinātā konkursa rezultātā ir ieguvušas pašvaldības līdzfinansējumu to realizēšanai, kopumā 4782,35 eiro. Šoreiz iedzīvotājiem būs iespēja mācīties angļu un vācu valodu, fotografēšanas un animācijas pamatus, ķīniešu kaligrāfiju, resursu izmantošanu uzņēmējdarbībā un pašizaugsmē, piemājas teritorijas iekārtošanu u.c.

  1. Druvienas sākumskolas programma “Keramika” paredzēta 10 interesentiem, sākot no 18 līdz pat 60 gadu vecumam. Nodarbību gaitā tiks apgūtas teorētiskās un praktiskās prasmes darbā ar mālu, tam nepieciešamajām izejvielām, aprīkojumu. Dalībnieki paši savām rokās varēs izgatavot māla traukus, podus, svečturi, apgūt ģipša formu veidošanu, keramikas krāsns darbības principus, keramikas priekšmetu glazēšanu un apdedzināšanu. Noslēgumā būs izstāde Druvienas kultūras namā. Mācību ilgums: 30 (astronomiskās) stundas. Plānotais mācību uzsākšanas laiks: 17.02.2018. Kontaktinformācija: Velga Černoglazova, t. 64430772 vai 26410835, e-pasts: .
  2. Lejasciema vidusskolas programmā “Angļu valoda saziņai” plānots iesaistīt 8-10 dalībniekus vecumā 25+. Mācību laikā varēs iegūt zināšanas, kā sasveicināties un atsveicināties, kā veidot sarunu gan aci pret aci, gan pa telefonu, veidot jautājumus un stāstījumus, vārdu kārtību teikumos, pulksteņa laikus, nedēļas dienas, mēnešus, kā rīkoties lidostā u.c. Mācību ilgums: 30 (astronomiskās) stundas. Plānotais mācību uzsākšanas laiks: 14.02.2018. Kontaktinformācija: Ineta Maltavniece, t. 64473134 vai 25627027, e-pasts: .
  3. Rankas pagasta mūžizglītības centra programma “Piemājas teritorijas iekārtošana, apzaļumošana un kopšana” paredzēta 10-15 dalībniekiem vecumā no 25 līdz 52 gadiem. Mācību laikā varēs gūt teorētiskas un praktiskas zināšanas dārza un ainavas veidošanā un kopšanā, apzaļumošanas teritorijas plānošanā un izveidošanā vai esošās pārplānošanā, ar vienkāršiem paņēmieniem atrisināt dārzu nepilnības un saprast augu kopšanas laikus, veidus un mēslošanas devas. Mācību ilgums: 40 (astronomiskās) stundas. Plānotais mācību uzsākšanas laiks: 19.02.2018. Kontaktinformācija: Laima Braše, t. 64497140 vai 26147716, e-pasts: .
  4. Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” programma “Latvija somā” paredzēta aptuveni 15 dalībniekiem vecumā no 30 līdz 60 gadiem. Nodarbību laikā varēs apgūt teorētiskas un praktiskas zināšanas dažādu filca aksesuāru izgatavošanā ar un bez Latvijas simbolikas, paplašināt zināšanas par mārketinga pamatprincipiem virtuālajā vidē. Mācību ilgums: 12 (astronomiskās) stundas. Plānotais mācību uzsākšanas laiks: 04.04.2018. Kontaktinformācija: Vija Pušķe, t. 64473241 vai 25464577, e-pasts: .
  5. Gulbenes novada bibliotēkas programma “Radoša resursu izmantošana uzņēmējdarbībā un pašizaugsme” paredzēta dalībniekiem no 18 gadu vecuma. Katrā seminārā maksimālais dalībnieku skaits ir 30. Tiks organizēti trīs semināri par šādā tēmām – “Biznesa ideju ģenerēšana”, “Radošā uzņēmējdarbība kā jauna iespēja Gulbenes novadā”, “Efektīva laika plānošana”. Mācību ilgums: 12 (astronomiskās) stundas. Plānotais mācību uzsākšanas laiks: 22.02.2018. Kontaktinformācija: Antra Sprudzāne, t. 29491582, e-pasts: .
  6. Biedrības “Radošā apvienība “Piektā Māja”” programma “Ķīniešu kaligrāfijas pamati”. Dalībnieku skaits – 15-20 bez vecuma ierobežojuma. Nodarbību laikā varēs iepazīt un praktiskā darbā apgūt ķīniešu kaligrāfijas pamatus, attīstīt roku veiklību un koncentrēšanās spējas, sastapties ar ķīnieti Mary Zhang, lai gūtu personisku pieredzi un saskarsmes iemaņas. Mācību ilgums: 30 (astronomiskās) stundas. Plānotais mācību uzsākšanas laiks: 10.03.2018. Kontaktinformācija: Sandra Dikmane, t. 29477941, e-pasts: .
  7. Lizuma Tautskolas programma “Ar šujmašīnu uz Tu” piedāvā apgūt apģērbu modelēšanu un šūšanu, tekstilmozaīkas pamatus un aplicēšanu uz auduma, somu modelēšanu un šūšanu. Mācību ilgums: 36 (astronomiskās) stundas. Plānotais mācību uzsākšanas laiks: 08.02.2018. Kontaktinformācija: Iveta Roziņa, t. 29247032, e-pasts: .
  8. Tirzas pamatskolas programma “Vācu valodas pamati” paredzēta aptuveni 18 dalībniekiem bez vecuma ierobežojuma. Nodarbību laikā tiks apgūtas prasmes sasveicināties, iepazīties, veikt personas aprakstu, iemācīties skaitļus, pulksteņa laikus, veikt telefonsarunas, pasūtīt ēdienu, iepirkties, sazināties ceļojuma laikā. Mācību ilgums: 30 (astronomiskās) stundas. Plānotais mācību uzsākšanas laiks: 02.03.2018. Kontaktinformācija: Iveta Ziepniece, t. 29539566, e-pasts: .
  9. Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes programma “Vecāku skoliņa: zinību pamats ģimenē” paredzēta izglītības iestādes audzēkņu vecākiem, pedagogiem, psihologam un interešu pulciņu vadītājiem. Tiks organizētas trīs izglītojošas lekcijas par bērna attīstības sekmēšanu – “Fiziskā aktivitāte bērna kustību priekam ikdienā”, “Mīti un patiesības par bērna veselību”, “Veselīga uztura pamatprincipi bērniem”. Mācības veicinās sadarbību starp iestādi un audzēkņu vecākiem. Mācību ilgums: 6 (astronomiskās) stundas. Plānotais mācību uzsākšanas laiks: 29.03.2018. Kontaktinformācija: Inita Artistova, t. 29469631, e-pasts: .
  10. Gulbenes Mākslas skolas programmā “Fotografēšanas un animācijas pamati mazajiem uzņēmējiem” uzņems 15 dalībniekus no 17 gadu vecuma, kuriem būs iespēja pilnveidot zināšanas un praktiskā darba prasmes par vizuālās reklāmas instrumentiem, paplašināt izpratni par reklāmu, mārketinga aktivitātēm un to pielietošanu sava produkta vai pakalpojuma pārdošanā, izveidot īsfilmu par sev aktuālu tēmu, sagatavot preses relīzi, reklāmas plakātu un fotoilustrāciju par sev aktuālu tēmu. Mācību ilgums: 50 (astronomiskās) stundas. Plānotais mācību uzsākšanas laiks: 10.02.2018. Kontaktinformācija: Sandra Dikmane, t. 29477941, e-pasts: .

Programmas jāīsteno Gulbenes novada teritorijā laika posmā no 2018. gada 5. februāra līdz 2018. gada 17. jūnijam.

Gulbenes novada dome pieaugušo neformālās izglītības programmu finansēšanas konkursu izsludināja 2017.gada 27.decembrī, bet pieteikumi bija jāiesniedz līdz 2018.gada 19.janvārim. Šoreiz konkursa mērķis bija izglītot pieaugušos tādās jomās, kas ļauj uzlabot pašnodarbinātības iespējas vai pieaugušo vispārējās kompetences labākai konkurencei darba tirgū.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste