Valodu prasmes noder vienmēr,  uzskata Gulbenes novada pieaugušie iedzīvotāji, kuri piektdienu pēcpusdienās pulcējas Tirzas pamatskolā, lai kopā apgūtu vācu valodas pamatus Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmas “Vācu valodas pamati” ietvaros.

vacv1803

Mācību apmeklēšanas motīvi ir dažādi: vācu valodas prasmes nepieciešamas karjeras veidošanā, redzesloka paplašināšanai, skolā gūto prasmju atkārtošanai, kā arī vienkārši savam priekam. Pasniedzējas Līgas Lāces vadībā aizvadītas jau divas tikšanās, izmēģināta valodas lietošana, pastāstot par sevi un savu ģimeni. Vēl paredzētas astoņas spraiga darba pilnas nodarbības, jo valodas apguve ilgs līdz jūnijam.

Pieaugušo neformālās izglītības programma, licences Nr 2.19.1/18/6 tiek realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 500,00 EUR. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

Iveta Ziepniece, programmas koordinatore