Kopš marta Rankas mūžizglītības centrā ik svētdienu 30 interesenti pulcējas uz pieaugušo neformālās izglītības programmas „Piemājas teritorijas iekārtošana, apzaļumošana un kopšana” nodarbībām. Esam jau iepazinušies ar šādām tēmām: „Kā risināt dārza dilemmas”, „Dārza plānošana un zonējums”, „Lapu, skuju kokaugi un košumkrūmi, to estētiskā vērtība”.

15.aprīlī kursanti pulcējās pie mūžizglītības centra, lai piedalītos praktiskā nodarbībā “Augļu koku vainaga veidošana”. Dalībnieki bija ieradušies pilnā ekipējumā – ar saviem dārzkopja instrumentiem – un devās uz Rankas pirmsskolas izglītības iestādi “Ābelīte” sakopt ābeļdārzu. Mūs konsultēja kursu vadītāja, dārzu apzaļumotāja, savas jomas speciāliste Larisa Stradiņa. Jaunas zināšanas ieguvām praktiskā darbībā.

Sākotnēji prasmes apguvām kopā. Novērtējām ābeles stāvokli, uzklausījām L.Stradiņas ieteikumus par konkrētā augļu koka kopšanu – kā pareizi izzāģēt zarus, kā apstrādāt koka brūci, kā un kad veikt kaļķošanu, kā izvēlēties atbilstošāko apstrādes materiālu un dārzkopja inventāru. Tālāk sekoja pašu praktiskā darbība – izzāģējām vecos un bojātos zarus, izvērtējām, kurš koka zars būs ražīgāks, kuru ir vērts pasaudzēt, apstrādājām koka zāģēto brūci ar speciālu šķīdumu, tīrījām koka stumbru un zarus no sūnām, kaļķojām.

Pēc paveiktā dalībnieki bija noguruši, taču patiesi gandarīti par paveikto, kā arī iedvesmoti turpmākiem darbiem. Dienas noslēgumā pārrunājām padarīto, iestiprinoties ar pašu sarūpētu cienastu – pīrādziņiem un citiem našķiem, kā arī ar bērzu sulām.

Šīs bija ļoti nepieciešamās zināšanas. Mūžu dzīvo, mūžu mācies!

Pieaugušo neformālās izglītības programma „Piemājas teritorijas iekārtošana, apzaļumošana un kopšana”  tiek realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 491,00 EUR. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

Aiga Loseva,
pieaugušo neformālās izglītības programmas dalībniece

Informāciju sagatavoja Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

novads