Šajā pavasarī Tirzas pamatskola pieaugušajiem piedāvāja iespēju iegūt vai papildināt vācu sarunvalodas prasmes Gulbenes novada pieaugušo neformālās apmācības programmas “Vācu valodas pamati” ietvaros.

Tirza
Mācību dalībnieki desmit spraiga darba pilnās nodarbībās apguva vai atsauca atmiņā vācu valodas alfabētu, skaitļus, sevis prezentēšanas prasmes, mācījās, kā komunicēt sabiedriskās vietās un ceļojot. “Ar prieku konstatēju, ka kaut ko spēju saprast no šīs valodas pamatiem, kurus mācījos kādreiz skolā,” atzīst kāda mācību dalībniece. Savukārt citu dalībnieci mācībās gūtais iedrošinājis plānot ceļojumu uz Vāciju. Vēl daži plāno turpināt apgūt valodu pašmācības ceļā.
Mācības vadīja pasniedzēja Līga Lāce, kuru dalībnieki raksturoja kā ļoti zinošu un uzteica labi sagatavotās nodarbības.


Iveta Ziepniece, programmas vadītāja


Pieaugušo neformālās izglītības programma, licences Nr 2.19.1/18/6 tiek realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 500,00 EUR. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālo izglītības programmu konkursā.

novads