Klāt vasara un brīvprātīgā darba iespējas. Tieši tāpat kā iepriekš, arī šogad esam plānojuši dažādas aktivitātes kopā ar brīvprātīgajiem: dabas koncertzāles apmeklējums, brīvprātīgo sumināšanas pasākums rudenī, kā arī dažādas citas iespējas Gulbenes novada brīvprātīgajiem. Tie brīvprātīgie, kuri noslēgs līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu un veiks brīvprātīgo darbu 60 stundu apjomā, saņems sertifikātu par veiktu brīvprātīgo darbu.
Lai pieteiktos brīvprātīgajam darbam vai noslēgtu līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu jāsazinās ar Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālistu Lauri Šķenderu t. 28742807, e-pasts . Pilns brīvprātīgā darba saraksts tiks publicēts Gulbenes novada mājas lapā, kā arī mājas lapā www.labisbabis.lv.
Nozīmīgākie darbi šovasar: pilsētas dekorēšana pirms Jāņiem un Līgo svētkiem 18.jūnijs - 20. jūnijs; ar dziesmu svētkiem saistītas aktivitātes 28.jūnijs – 1.jūlijs; ar pilsētas svētkiem saistītas aktivitātes 26.jūlijs – 29 jūlijs; jauniešu dienas organizatoriskie darbi 12.augusts – 19.augusts; mobilais jauniešu centrs - vasaras garumā; Gulbenes pilsētas tukšo ēku kartēšana - vasaras garumā.

Lauris Šķenders, Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālists