Vasaras sākumā noslēdzās biedrības “Radošā apvienība ”Piektā Māja” interešu un neformālās izglītības programma “Ķīniešu kaligrāfijas pamati”. Mūsdienu laikmetā, kad rakstīšana ar roku pamazām kļūst arvien retāka, par ekskluzīvu prasmi var uzskatīt māku rakstīt kaligrāfiski – tas ir skaisti.

Vikipēdijā sastopam skaidrojumu par kaligrāfiju: kaligrāfija (grieķuκάλλοςkallos un γραφήgraphẽ - skaista rakstīšana) ir māksla skaisti un skaidri rakstīt rokrakstā. Kaligrāfijas speciālistu sauc par kaligrāfu. Kaligrāfijas vēsture ir saistīta ar rakstības un rakstāmrīku vēsturi. Īpaši augsti kaligrāfijas prasmes vērtē  ĶīnasPersijasCentrālāzijas un Eiropas kaligrāfijā un mākslā. Kaligrāfija prasa no rakstītāja koncentrēšanos, precizitāti, pacietību, pilnīgu rokas un galvas saskaņu – tās ir attīstāmas, daudzās profesijās nepieciešamas prasmes. Kaligrāfija tiek uzskatīta arī par stresa  līdzsvarošanas paņēmienu, kurš turklāt dod arī praktisku rezultātu – skaistu rokrakstu. Arī Gulbenes novadā ir vairāki kaligrāfijas entuziasti, kas darba grafika un izmaksu dēļ nevar apmeklēt kursus Rīgā, tāpēc   šajā pavasarī piedāvājām ekskluzīvu iespēju – tepat Gulbenē mācīties ķīniešu kaligrāfiju ķīniešu mākslinieces Mērijas Džangas (Mary Zhang jeb īstajā vārdā Hongge Zhang) vadībā.

Kaligrāfija ir viena no vadošajām tradicionālajām mākslām Ķīnā. Tā ir ārkārtīgi svarīga Ķīnas kultūras daļa. Tā ir ne tikai rakstība, bet arī gadsimtu gaitā rūpīgi izkopta māksla, kas atspoguļo raksturu, temperamentu, noskaņojumu… Tā kā kaligrāfijas apgūšana prasa laiku un pacietību, tā ir arī sava veida garīgā prakse un meditācija. Mūsdienās tā vēl aizvien ir populāra un to ikdienā praktizē kā hobiju.

Nodarbību  dalībniekiem Gulbenē bija iespēja iemācīties Ķīnas kaligrāfijas pamatvilcienus, izmantojot Ķīnas kaligrāfijas otu un Sjuaņ papīru. Mēs mācījāmies tā saukto tradicionālo rakstību un mūsdienās vairāk lietoto ātrrakstīšanu. Mums bija iespēja  iemācīties rakstīt arī ķīniešu hieroglifus un uzzināt, kādu informāciju satur katrs hieroglifs un kā ķīniešu valodā tiek veidoti jēdzieni un vārdi. Mēs sapratām, ka teiciens “ķīniešu ābece” ir ļoti trāpīgs, lai apzīmētu grūti saprotamas un sarežģītas lietas. Kursu dalībnieki vienprātīgi atzina, ka tas bija neparasts un iedvesmojošs piedzīvojums, kas padara mazliet tuvāku tik atšķirīgo austrumnieku domāšanas veidu. Kā savdabīgs papildinājums rakstīšanai bija mākslinieces Mērijas Džangas stāsti par seno Ķīnas vēsturi, tradīcijām un 20. gadsimta kultūras revolūcijas notikumiem, to sekām un mūsdienu Ķīnas izaicinājumiem. Sapratām, ka šie kursi ir vērtējami kā labs sākums, kuru noteikti vēlamies turpināt. 

Paldies Gulbenes novada domei  par atbalstu! Īpašs paldies mūsu radošajām un atsaucīgajām tulkotājām Ilzei Vanagai un Anitai Birzniecei!

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Ķīniešu kaligrāfijas pamati” (licence Nr.GND/2.19.1/18/8.) tiek realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 500.00 EUR apmērā. Līdzfinansējums tika piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

novads

Sandra Dikmane,
biedrības “Radošā apvienība “Piektā Māja” valdes priekšsēdētāja