Drukāt

Ir noslēdzies spraiga darba posms, kurā Gulbenes Mākslas skola piedāvāja apgūt pieaugušo un neformālās izglītības programmu “Fotografēšanas un animācijas pamati mazajiem uzņēmējiem”. Gulbenes  novada iedzīvotājiem ir aktuālas pašnodarbinātības idejas, prasme ražot konkurētspējīgus produktus un prasme tos pārdot. Mazie uzņēmēji, amatnieki vai mājražotāji parasti velta lielu uzmanību sava produkta izveidošanai, bet pietrūkst zināšanu par to, kā un kur produktu pārdot. Būtiska pārdošanas sastāvdaļa ir reklāma un mārketings. Mazajam uzņēmējam ar nelielu pārdošanas apjomu parasti ir ierobežoti līdzekļi, kurus var veltīt šīm aktivitātēm, tādēļ lietderīgi ir apgūt pašam reklāmas un mārketinga pamatprasmes.

Mūsdienās par svarīgu reklāmas un pārdošanas instrumentu ir kļuvis internets, kurā noteicošā ir izteiksmīga vizuālā valoda. Gulbenes Mākslas skola pieaugušo neformālās izglītības programmas ietvaros piedāvāja apgūt pamatprasmes fotografēšanā un animācijā, pēc kuru apguves kursu dalībnieki izveidoja animācijas īsfilmiņu par katram aktuālo tēmu. Kursu dalībnieki priecājās kā bērni, kad izdevās sakustināt savus zīmētos vai fotografētos tēlus – sākumā neveikli, vēlāk, kad radās izpratne par 24 kadriem sekundē un kustības veidošanas pakāpenību, jau izdevās panākt dabiskāku iespaidu. Animācijas kursu  vadītāja Rudīte Liepiņa dalībniekus iepazīstināja arī ar animācijas filmu vēsturi, skatoties filmas rosināja vērtēt un analizēt filmu veidošanas tehniku un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus.

Otra kursu daļa bija saistīta ar fotografēšanas iemaņu apgūšanu, iepazīstot spoguļkameras  iespējas. Līdz šim kursu dalībnieki uzticējās tikai automātiskajam režīmam, bet kursu laikā bija iespēja uzzināt kā paša fotogrāfa uzliktie  uzstādījumi maina attēla kvalitāti. Foto kursu vadītāja Sandra Dikmane iepazīstināja dalībniekus ar iespējām savas fotogrāfijas izmantot reklāmu, apsveikumu, fotostāstu veidošanā. Dalībnieki vingrinājās izprast attēla un teksta savstarpējās attiecības. Kursu laikā tika izgatavotas atklātnes ar dzejas rindām, ielūgumi un personificēti dāvanu iepakojumi. Kursu noslēgumā dalībnieki tika iepazīstināti ar preses relīzes rakstīšanas jēgu un tajā ietveramo nepieciešamo informāciju, kā arī pārrunājām marketinga pamatjautājumus.   Ar ko reklāma atšķiras no marketinga? Izrādījās, ka reklāma vienkārši informē par produktu, bet marketingam ir jāpārliecina pircējs, ka viņam to vajag.

Izvērtējot kursus dalībnieki secināja, ka “uzzināju kā fotografēt tuvplānus, dažādas virsmas, ēnas un daudz ko citu” un “šīs zināšanas palīdzēs veidot pašiem jaunas, oriģinālas reklāmas, kvalitatīvi parādīt piedāvāto preci vai pakalpojumu”. Vairāki dalībnieki izteica vēlēšanos turpināt kursus rudenī, kur padziļināti varētu apgūt fotografēšanu gan dabā, gan studijā un citas animācijas programmas un tehnikas. Par būtisku kursu vērtību dalībnieki atzina  sociālo funkciju -   tā bija iespēja mazajiem uzņēmējiem satikties, iepazīties, dalīties savā pieredzē un savstarpēji sadarboties.

Paldies Gulbenes novada pašvaldībai par atbalstu un iespēju!

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Fotografēšanas un animācijas pamati mazajiem uzņēmējiem” (licence Nr.GND/2.19.1/18/4.) tiek realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 500.00 EUR apmērā. Līdzfinansējums tika piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā

novads

 

Sandra Dikmane,

Gulbenes Mākslas skolas direktore un projekta vadītāja