Laikā no 2018. gada 30. septembra līdz 4. oktobrim piedalījos Erasmus+ ietvaros organizētajā starptautiskās sadarbības pasākumā-mācību vizītē “Professional and Leadership Development Training in a Finnish context” (Profesionālās un līderības attīstības apmācības Somijas kontekstā), kas notika Somijā.

Anatolijs

Kopumā šajā mācību vizītē piedalījās 21 dalībnieks no 14 Eiropas valstīm ar mērķi gūt vispārēju ieskatu Somijas vispārējā izglītības sistēmā, skolotāju apmācības sistēmā un Somijas vispārizglītojošo skolu vadībā un attīstībā.

Pasākuma laikā apmeklējām piecas vispārizglītojošās skolas Ziemeļkarēlijas reģionā - Joensū (Joensuu) pilsētā un pašvaldībā. Divas no šīm skolām ir Joensū pilsētā esošās Austrumsomijas universitātes skolotāju apmācību skolas – Lansikatu skola (1.-6.klase) un Tulliportti skola (7.-9. un 10.-12.klase). Te bija iespēja vērot mācību stundas Somijas skolās, izvaicāt starptautisko apmaiņu studentus (topošos skolotājus) par gūto pieredzi šeit, diskutēt ar skolotāju apmācību un projektu speciālistiem, kā arī aprunāties ar skolas pedagogiem un skolēniem.

Iepazināmies ar darba apstākļiem pilsētas vidusskolā, kurā nesen apvienotas divas skolas, veicot skolas ēkas paplašināšanu un renovāciju par 11 miljoniem eiro. Te ieguldīti arī vairāk nekā 1.5 miljoni eiro moderno tehnoloģiju, mēbeļu un citu skolai nepieciešamo lietu iegādei. Skolas direktors norādīja, ka viņa vienīgais uzdevums ir domāt par skolas attīstību. Šobrīd naudas pietiekot visam, un skolotāji šajā skolā ieguvuši visu, ko vēlējušies.

Vēl divas skolas – Kontioniemi un Karhunmaki sākumskolas - devāmies aplūkot ārpus pilsētas. Tās ir jaunuzceltas skolas, kuras nodibinātas un tiek veidotas saistībā ar vispārējo pašvaldības attīstības plānu pilnīgi jaunās vietās. Skolu direktori un skolotāji šajās skolās ir ļoti apmierināti, jo viņi piedalījās jaunās skolas ēkas plānošanā. Tātad paši skolotāji izplānojuši vidi (ēku un apkārtni) pedagoģiskā procesa īstenošanai. Skola ir bērniem ērta un praktiska.

Visās apmeklētajās vispārizglītojošajās skolās sadzirdēju un sajutu uzticēšanās un atbildības milzīgo lomu. Somijas izglītības sistēmā viens otram ļoti uzticas - Izglītības ministrija, sabiedrība, skolas, skolotāji, vecāki. Pašiem darot, visi bērni neatkarīgi no vecuma mācās uzņemties atbildību. Kopā ar skolotāju apmācības sistēmu tieši šie varētu būt galvenie priekšnoteikumi Somijas izglītības jomas izcilajiem rezultātiem ietekmīgajos starptautiski salīdzinošajos pētījumos.

erasmus

Anatolijs Savickis,
Gulbenes novada domes deputāts