Latvijas simtgades gads tuvojas beigām. Tas ir paskrējis nemanot ne tikai izbaudot unikālo un daudzveidīgo kultūras piedāvājumu, bet radot, darot un priecājoties kopā ar jauniešiem.
Gada sākumā viens no nozīmīgākajiem notikumiem Gulbenes novada jaunatnes jomā bija Gulbenes novada jaunatnes politikas plāna 2018. – 2024. gadam apstiprināšana. Šis dokuments ir nozīmīgs, jo nosaka 5 darbības jomas, kurās turpmākos 7 gadus strādās jaunatnes darbinieki, lai veidot visa novada jauniešu dzīvi kvalitatīvāku un piepildītāku, dotu jauniešiem vairāk iespēju un atvērtu tiem plašākus horizontus.
2018.gada vasara bija ne tikai karsta, bet arī notikumiem bagāta Dziesmu un Deju svētkos piedalījās ievērojams Gulbenes novada jauniešu skaits. Jaunieši iesaistījās vairākos apmaiņu projektus, no kuriem Gulbenes novada skatītājiem visvairāk atmiņā palika “Sound of Youth”, kura ietvaros Katalāņu bungu grupa “Sound of Youth” sniedza vairākus koncertus. 2018.gada jauniešu diena tika organizēta sadarbībā ar biedrību 1st place, kur notika ne tikai sportiskas aktivitātes, bet arī tika piedāvātas daudz dažādas citas aktivitātes – peintbols, automodelisms, zemessardzes stends, piepūšamās atrakcijas, brīvprātīgo telts un daudz, kas cits.
Protams, gadu caurvija Gulbenes novada brīvprātīgo, Eiropas brīvprātīgo vairāk vai mazāk pamanāmā darbošanās. Brīvprātīgie šajā gadā ir darbojušies ne tikai Jauniešu centros, bet arī bērnudārzos, skolās un sociālajā jomā. Pateicoties brīvprātīgajiem, apgūstam valodas, ģitārspēli, mācāmies dažādu valstu kultūras, iepazīstam “Zero Waste” dzīvesveidu, priecājamies un kļūstam atvērtāki. Īpaši lepojamies ar to, ka Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķitis” kā pirmā Latvijā ir ieguvusi Eiropas Solidaritātes kvalitātes zīmi.
Kas gaidāms tālāk? Šā gada nogalē Gulbenes novada pašvaldībā tika pieņemts lēmums, ka Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” ņems savā paspārnē trīs jauniešu centrus no Rankas, Lejasciema un Stāķiem. Tādejādi visi jauniešu centri jaunā struktūrā strādās visa novada robežās un iespēju robežās sadarbosies ar visa novada bērniem un jauniešiem. Nākamajā gadā plānojam arī plašāku un daudzveidīgāku projektu darbu. Plānots turpināt attīstīt Mobilo jauniešu centru, lai arvien lielāku jaudu strādātu gan jau šobrīd esošajās vietās, gan arī meklēt jaunas vietas un izaicinājumus.
Paldies jauniešiem - aktīvajiem un neaktīvajiem, sadarbības partneriem, atbalstītājiem, protams, brīvprātīgajiem un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par sniegtajām ideju finansēšanas iespējām.
Nākamajā gadā visiem novēlu pacietību un mazliet veiksmes, tad viss iecerētais izdosies un piepildīsies!


Lauris Šķenders, Gulbenes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists