neformGulbenes novada pašvaldība organizē pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursu, kura ietvaros iestādēm un biedrībām, kas atrodas un veic darbību Gulbenes novadā, ir iespēja piesaistīt līdzfinansējumu līdz 700 eiro apmērā ilgtermiņa mācību programmu realizēšanai. Šogad prioritārās tēmas ir inovatīvu un neordināru mācību programmu piedāvājums Gulbenes novada iedzīvotājiem; uzņēmējpratības un pašnodarbinātības veicināšana; sociālās izolētības mazināšana lauku teritorijās.

Programmas jāiesniedz līdz 21. janvāra plkst.17.00.Gulbenes novada pašvaldības (Ābeļu iela 2) 309. kabinetā Anitai Birzniecei (26698096, ). Programmu īstenošanas laiks - no 2019. gada 4. februāra līdz 2019. gada 21. jūnijam.

NOLIKUMS 2019 pieauguso neformalas izglitibas programmas

Pielikums Nr.1. Iesniegums licencēšanas komisijai

Pielikums Nr.2. Mācību programmas pieteikuma veidlapa

Pielikums Nr.3 Vērtēšanas kritēriji

Pielikums Nr.4 Tirgus izpētes veidlapa

Pielikums Nr.5 Atskaite

Pielikums Nr.6 Finanšu atskaite

Pielikums Nr.7 Reģistrācijas lapas paraugs

Pielikums Nr.8 Novērtējuma paraugs