Gulbenes pilsētas pensionāru biedrība organizē pilsētas pensionāriem zināšanu apgūšanu pieaugušo neformālās izglītības programmā “Saskarsmes kultūras pilnveidošana sociālās izolācijas mazināšanai senioru vidū”, kas tiek realizēta ar Gulbenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu 500 EUR apmērā.

Laikā, kad pilsētā ir pietiekoši liels senioru skaits, bet tikai neliela daļa ir sociāli aktīva, ir nepieciešams paplašināt šo aktīvo senioru sadarbību ar mazāk aktīvajiem, lai vairāk iesaistītu viņus pilsētas dzīvē un aktuālu jautājumu risināšanā.

Līdz 21.jūnijam programmas ietvaros tiks sniegtas zināšanas par tēmām “Saskarsmes kultūras pamati “ un “Skatuves runas pamati”, kopumā tam veltot 36 stundas, kas apkopotas 9 nodarbībās. Par visu 9 nodarbību kursu katra programmas dalībnieka līdzmaksājums paredzēts 10 EUR apmērā, kas tiks izlietots tikai un vienīgi nodarbību piederumu un materiālu iegādei.

Pirmā nodarbība notiks 2019.gada 12.februārī plkst. 10.00 Gulbenes kultūras centrā, O.Kalpaka ielā 60, savukārt citas pārējās tiks organizētas Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības pagaidu mītnē Gulbenē, Līkajā ielā 19 A, 106.istabā.

Jāpiebilst, ka nodarbības vadīs tikai viens pasniedzējs, līdz ar to grupu dalībnieku skaits būs ierobežots – aptuveni 12 cilvēki, tāpēc interesentus lūdzam nopietni izvērtēt, vai viņi vēlēsies un spēs  apmeklēt nodarbības ilgtermiņā.

Līdzfinansējums pieaugušo neformālās izglītības programmas realizācijai piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā, kas risinājās 2019.gada janvārī.

Vēlos informēt, ka Gulbenes pilsētas pensionāru biedrība sadarbībā ar tūrisma firmu “Smart Travel” 2019.gada septembrī organizē 9 dienu ceļojumu ar autobusu no Gulbenes maršrutā Rumānija–Bulgārija–Serbija–Ungārija. Ceļojuma izmaksas: 470 EUR (papildus būs jāmaksā par atsevišķiem pasākumiem). Interesēties un pieteikties var jebkurš Gulbenes novada seniors līdz 2019.gada 1.martam pie Jāņa Mednieka, zvanot 29375490. Pirmā iemaksa 250 EUR apmērā veicama 2019.gada 12.martā.

novads

Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības
priekšsēdētājas vietnieks
A.Circens