medijpratibamMūsdienās medijpratībai ir nozīmīga loma informācijas un mediju lietošanā ikviena indivīda un sabiedrības dzīvē. Palielinoties informācijas daudzumam, ko mēs ikdienā redzam, dzirdam, uztveram, palielinās jauni izaicinājumi šīs informācijas kritiskā izvērtēšanā un lietošanā. 28.februārī no plkst.13.00 līdz 17.00 Gulbenes novada bibliotēkā viesosies pētniece, lektore, zinātniskā asistente Guna Spurava ar interaktīvu nodarbību „Medijpratība digitālo algoritmu laikmetā”.

Nodarbībā varēsi:

  • uzzināt, kas ir medijpratība, tās specifika un loma dažādās vecuma grupās;
  • gūsi izpratni par mediju darbības pamatprincipiem un mediju biznesu;
  • veicināsi spējas kritiski analizēt mediju saturu un reklāmas, propagandu un dezinformāciju digitālajā vidē;
  • iepazīsi digitālo mediju platformu biznesa modeļus, kā arī jauno satura radītāju fenomenu un to ietekmi uz auditoriju, īpaši bērnu, pusaudžu un jauniešu, mērķa grupām;
  • uzdot jautājumus un izteikt viedokli par aplūkoto tematu.

Guna Spurava ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Mediju un informācijas pratības katedras vadītāja. Nodarbības vadītāja ir veikusi pētījumus par bērnu medijpratību un interneta lietošanas paradumiem; bibliotekāru kā medijpratības mediatoru lomu bērnu un jauniešu medijpratības veicināšanā.

Interaktīvā nodarbība ikvienam tās apmeklētājam ļaus aizdomāties par aktuāliem informācijas pārneses un izplatīšanas procesiem, kas notiek mūsdienās, kā arī savu lomu tajos. Nodarbībā būs iespēja palielināt savas kritiskās domāšanas spējas un prasmes raudzīties uz tradicionālo un digitālo mediju vidi apdomīgāk.

Aicinām ikvienu interesentu pilnveidot sevi un piedalīties nodarbībā!

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot 26198916, 64474825 vai rakstot

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Medijpratība un debašu kustība” tiek realizēta ar Gulbenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu 685 EUR.

novads

Liene Baranovska,
Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste