Daukstu pagasta bibliotēka organizē pieaugušo neformālās izglītības programmu "Tekstilmozaīka". Kopā būs septiņas nodarbības (20 astronomiskās stundas). Pasniedzēja – Ilze Šuļja.

Afiša tekstilmozaīka