Ir pagājis jau gads, kad Eiropas brīvprātīgā darba projekta Come As You Are ietvaros Gulbenē ieradās brīvprātīgais Rikardo Rodrigezs, lai stātos darbā Gulbenes 2 vidusskolā. Rikardo šo laiku raksturo kā piedzīvojumiem un atziņām bagātu laiku.

Rikardo
Noteikti emocijām bagātākais Rikardo brīvprātīgā darba pieredzē ir bijis tieši pēdējais pus gads, kad viņš uzsāka aktīvāk strādāt Gulbenes sākumskolā un Gulbenes novada valsts ģimnāzijā. Gulbenes sākumskolā viņš satika personu, kas viņu projekta laikā visvairāk iedvesmoja – mūzikas skolotāju Vitu. Ar Vitu kopā viņi vadīja mūzikas stundas, piedalījās dažādu koncertu programmu veidošanā, veidoja skolas Radio klubu.
Rikardo vadīja arī angļu valodas nodarbības Gulbenes bibliotēkā, kur Gulbenes iedzīvotāji varēja praktiski pielietot savas agļu valodas zināšanas. Darbojoties, veidojot un piedaloties aktivitātēs viņš izveidoja ciešas attiecības ne tikai ar citiem brīvprātīgajiem, bet arī ar daudziem vietējiem. Kā viņš uzsvēra, tad tieši draudzība ar vietējiem jauniešiem, kopīgi piedzīvojumi un aktivitātes padara projektu Come As You Are par vērtīgu dzīves pieredzi, ko viņš noteikti iesaka izmantot ne tikai ārzemniekiem, bet arī vietējiem jauniešiem.


Lauris Šķenders, EBD projekta Come As You Are Nr. 2017-3-LV02-KA105-001811 koordinators


Par rakstā iekļautās informācijas saturu atbild projekta koordinators. Raksts neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.

erasmus  novads