Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes Alūksnes filiāle piedāvā apgūt kursus “Pedagoģiskās darbības darbības pamati”, 72 kontaktstundas.
Vairāk informācijas: Alūksnes filiāle: adrese Pils iela 21, Alūksne, t. 64381168, 26443798, e-pasts .