No 2015. gada 19. – 21. augustam Gulbenes novada Rankas pagastā notika Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas (LAPSA) projekta „NVO un AII (augstākās izglītības iestāžu) partnerība attīstības sadarbībai izglītībā” (Latvijas platforma attīstības sadarbības (LAPAS) un Ārlietu ministrijas (ĀM) projektu konkursa aktivitāte) partneru informatīvais seminārs. Semināra ietvaros projekta dalībnieki apkopoja pieredzi un izstrādāja vadlīnijas attīstības sadarbībai izglītībā, globālā un lokālā saistības izpratnes veicināšanai. Īpaša uzmanība tika pievērsta glokalizācijas metodoloģijai.

Lasīt vairāk...