EV DiagramIconsGreen 12 200x200Gulbenes novada organizācijām līdz 2020.gada 10.februārim ir iespēja iesniegt pieteikumu Gulbenes novada pašvaldības organizētā pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā un saņemt finansējumu līdz 700 eiro. Programmas ir jāīsteno Gulbenes novada teritorijā laika periodā no 2020.gada 24.februāra līdz 17.augustam.

Prioritārās tēmas:

  • Inovatīvu un neordināru mācību programmu piedāvājums Gulbenes novada iedzīvotājiem
  • Uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšana
  • Sociālās izolētības mazināšana lauku teritorijās

Nolikums

Pielikums Nr.1. Iesniegums licencēšanas komisijai

Pielikums Nr.2. Mācību programmas pieteikuma veidlapa

Pielikums Nr.3 Vērtēšanas kritēriji

Pielikums Nr.4 Tirgus izpētes veidlapa

Pielikums Nr.5 Atskaite

Pielikums Nr.6 Finanšu atskaite

Pielikums Nr.7 Reģistrācijas lapas paraugs

Pielikums Nr.8 Novērtējuma paraugs