2020.gadā ne viena vien pasākuma organizēšana ir bijis īsts izaicinājums, tāpat ir noticis arī ar pieaugušo neformālajām mācībām  “Solis pretī uzņēmējdarbībai”, kas notika Lejasciemā. Tās bija plānots sākt jau 25.aprīlī, bet mums zināmo iemeslu dēļ, tās nācās pārcelt vairākas reizes. Tomēr nu mācībās ir veiksmīgi noslēgušās, un varam būt gandarīti par sasniegtajiem rezultātiem.

Programmas “Solis pretī uzņēmējdarbībai” pasniedzējas Mudītes Motivānes vadībā mācību dalībniecēm bija iespēja iegūt vērtīgus padomus, kā patstāvīgi organizēt savas saimnieciskās darbības grāmatvedību.

Savukārt kopā ar Ilzi Mezīti (Studija Milze.lv) guvām vērtīgu padomu kā fotografēt un reklamēt savu produktu, radoši darbojoties, veidojām fotostūrīti, kurā tapa burvīgi foto. Paldies pasniedzējām par vērtīgo pieredzi, kas gūta mācību ietvaros, par ierosmi un uzmundrinājumu turpmākajam darbam!

Ļoti iedvesmojoši ir apzināties, ka mācību noslēgumā Gulbenes novada Lejasciema pagastā ir par vienu uzņēmēju vairāk, tas tiešām dod lielu gandarījumu, ka izvirzītais apmācību mērķis ir sasniegts.

Dalībnieces ir apmierinātas ar mācībās sniegtajām zināšanām, kas ļaus turpmāk veiksmīgāk, pareizāk organizēt savas saimnieciskās darbības grāmatvedību, kā arī precīzāk un mērķtiecīgāk sasniegt savu potenciālo klientu.

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Solis pretī uzņēmējdarbībai” tiek realizēta ar Gulbenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu 287,50 EUR. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

novads

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja