Foto

Noslēgusies apmācības programma “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju pilnveidošana atbilstoši to jaunākajām tendencēm”. Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmas ietvaros Stāķu attīstības biedrība laikā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim organizēja 54 stundu apmācības Gulbenes novada iedzīvotājiem. Apmācību mērķis bija veicināt iedzīvotāju konkurētspēju informācijas tehnoloģiju laikmetā, apgūstot jaunas datorprasmes. Šobrīd izglītības un biznesa vidē aktīvi tiek piedāvāts Office 365 risinājums iestāžu darbinieku iekšējās saziņas organizēšanai, tāpēc lielākā daļa nodarbību tika veltītas šīs vides iepazīšanai, tās pamatfunkciju apgūšanai. Tā kā vecāka gadagājuma iedzīvotāji bija izteikuši vēlmi iemācīties lietot skārienjūtīgās ierīces, apmācību programmā tika iekļautas arī apmācības darbā ar planšetdatoriem. Paldies Microsoft Latvia par bez maksas piešķirtajiem planšetdatoriem apmācību vajadzībām. Lielākā daļa kursu dalībnieku pirmo reizi turēja rokās planšeti, pakāpeniski apgūstot tās lietošanu.

Nodarbības apmeklēja 11 dalībnieki: Daukstu, Jaungulbenes, Beļavas pagastu un Gulbenes iedzīvotāji vecumā no 37 – 62 gadiem. Lekcijās un praktiskajās nodarbībās uzkrātās zināšanas pārliecināja, ka digitālā kompetence ir mūžizglītības pamats, tā veicina konkurētspēju darba tirgū.

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju pilnveidošana atbilstoši to jaunākajām tendencēm” realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu EUR 1080.00. Finansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

Elēna Obrumāne