Neformals.Jpng

Gulbenes novada pašvaldība izsludina pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursu. Kopējais finansējums izglītības programmām - 7000 eur, maksimālais finansējums vienam projektam - 700 eur. Programmas jāīsteno no 2021.gada 29.marta līdz 2021.gada 15.oktobrim. Programmu iesniegšana līdz 26.02.2021.

“Jau desmito gadu Gulbenes novada pašvaldība organizē pieaugušo neformālās izglītības konkursu. Šogad esam noteikuši šādas prioritātes iesniedzamajām programmām: inovatīvu un neordināru programmu piedāvājums Gulbenes novada iedzīvotājiem; uzņēmējpratības un pašnodarbinātības veicināšana; sociālās izolētības mazināšana lauku teritorijās un ilgtermiņa programmām.

Mums ir svarīgi, lai Gulbenes novada iedzīvotājiem tiktu piedāvātas daudzveidīgas mācību programmas, kas veicinātu nodarbinātību, socializēšanos, personīgo realizēšanos un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Organizējot konkursu, vienmēr ir tikusi pievērsta uzmanība tam, lai notiekošo mācību pārklājums būtu pietiekami plašs visā novada teritorijā,” uzsver Lauris Šķenders, Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu vadītājs.

Šogad, rakstot projekta pieteikumu, jāpievērš uzmanība trim jauninājumiem:  

1) dalībnieku dalības maksas attiecināmajos izdevumos drīkst iekļaut: digitālo platformu/instrumentu/ rīku nomu, telpu nomu, pasta izdevumi, kafijas paužu izdevumus;

2) tiešsaistes mācību gadījumā ir iespējams izmantot pašvaldības zoom platformu (lai vienotos par platformas izmantošanu, lūgums sazināties ar Lauri Šķenderu, rakstot uz e-pastu: );

3) tiešsaistes mācību gadījumā – dalības apliecinājums ir ekrānšāviņš, kur saskatāms dalībnieka vārds un uzvārds.

Konkursa dokumenti

 

 Nolikums

Iesniegums licencēšanas komisijai

Mācību programmas pieteikuma veidlapa

Vērtēšanas kritēriji

Atskaites forma

Finanšu atskaite

Reģistrācijas lapas paraugs

Novērtējuma paraugs

 

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste