Konkurs pieaugušo izglītībaŠogad Pieaugušo neformālās izglītības projektu konkurss ir saņēmis ievērojamu projektu pieteikumu skaitu -  31. Projekti ir iesniegti par daudz un dažādām tēmām, kas varētu ieinteresēt plašu cilvēku loku. Kopējais finansējums projektiem šogad ir 7 000 EUR. Ceram, ka neskatoties uz situāciju valstī, projektus būs iespējams realizēt paredzētajā apjomā un termiņos. Projektu realizēšanu varēs uzsākt no 2021.gada 29.marta.

“Mums ir svarīgi, lai Gulbenes novada iedzīvotājiem tiktu piedāvātas daudzveidīgas mācību programmas, kas veicinātu nodarbinātību, socializēšanos, personīgo realizēšanos un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Organizējot konkursu, vienmēr ir tikusi pievērsta uzmanība tam, lai notiekošo mācību pārklājums būtu pietiekami plašs visā novada teritorijā,” izsludinot konkursu,  uzsvēra Lauris Šķenders, Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu vadītājs.