Nepieciešama iepriekšējā izglītība: Ārstniecības persona ar profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa augstāko ārsta palīga izglītību

Iegūstamā kvalifikācija: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību “Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība”

Izglītības programmas mācību norises vieta un laiks: klātienē un tiešsaistē, Tomsona iela 37, Rīgā

Papildus informācija: Ārstniecības un farmācijas katedras vadītāja p.i. Ineses Indrāne, kontakttālrunis: 29466504, e-pasts:

Iespēja sertificēties Ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitātē saskaņā ar Ministra kabineta 2012.gada 18.februāra noteikumiem Nr.943.

Pieteikšanās mācībām līdz 2021.gada 26.martam.