rpr01

1. novembrī Rankas pagasta mūžizglītības centra telpās notika apmācības „Projekts – Tavu ideju realizēšanai vietējā kopienā” ievadnodarbība. Uz apmācībām ieradās 14 dalībnieki.

Apmācības vada Ieva Garjāne un Jana Kalniņa. Dalībnieki vienojās par turpmāko nodarbību laikiem, kas apmierinātu gan strādājošos, gan nestrādājošos – nodarbības notiks piektdienās plkst.17.30.

Apmācības mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par projekta iesniegumu sagatavošanu, finansējuma piesaistes iespējām, ideju ģenerēšanu un izstrādāt 5 ideju projektu aprakstus Rankas pagasta dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Dalībnieki noklausījās teorētisko programmas daļu, tad tika sadalīti grupās. Katra grupa gatavo projekta idejas aprakstu. 20.novembrī kursanti prezentēs sagatavoto projekta ideju. Apmācību noslēgumā kursanti saņems Apliecību par 16 stundu apmācību.

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Projekts – Tavu ideju realizēšanai vietējā kopienā” realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 500.00 EUR. Finansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

Rankas pagasta mūžizglītības centra vadītāja Laima Braše