ang01

5.novembrī Rankas mūžizglītības centrā valdīja pacilāta gaisotne, jo 12 rancēnietes saņēma Apliecību par 72 stundu kursu “Angļu valodas kursi pieaugušajiem bez priekšzināšanām” sekmīgu pabeigšanu.

                Noslēguma pasākumā katra no kursu beidzējām demonstrēja savas zināšanas un prasmes angļu valodas lietojumā, iesaistot visu auditoriju. Visiem bija jāpiedalās krustvārdu mīklu minēšanā, nepabeigtā teikuma uzdevumu izpildē, vārdiņu atminēšanā, rotaļās. Kursu dalībnieces demonstrēja labas valodas pamatprasmes gan stāstot par sevi un savu ģimeni, gan dodoties ceļojumā, gan dziedot angļu dziesmas. Divas stundas pagāja nemanot. Nobeigumā ziedi un atzinīgi vārdi kursu beidzējām un skolotājai Agitai Birkenšteinei.

                Prieks par to, ka Rankā ir tik daudz inteliģentu un uzņēmīgu cilvēku, kuri apzinās valodas apguves nepieciešamību.

Pieaugušo neformālās izglītības programma “Angļu valodas kursi pieaugušajiem bez priekšzināšanām” realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 853.50 EUR. Finansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.

Rankas mūžizglītības centra vadītāja Laima Braše