Gulbenes novada Izglītības pārvalde plāno īstenot grupu supervīzijas Gulbenes novada  pedagogiem. Plānotais supervīziju grupu skaits ir 25.  Plānotais supervīziju īstenošanas laiks ir no 16.08.2021. līdz 30.09.2021.

­Supervīziju īstenošanas mērķis ir konsultēt un izglītojoši atbalstīt pedagogus, sekmējot viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības paaugstināšanu, akcentējot attiecību veidošanu un profesionālo jautājumu formulēšanas, izzināšanas un problēmu risināšanas jautājumus. Aicinājums pieteikties pretendentus supervīziju īstenošanai! Tirgus izpētes dokumentācija šeit