tris tehn“Es neprotu zīmēt! Man nav talanta! Man nav pacietības!” – tik bieži dzirdēti vienkāršoti un stereotipiski apgalvojumi, runājot par mākslu vai dizainu. Mākslas prasmes sabiedrībā tiek uzskatītas par talantu, bet bieži nav izpratnes par to, kas tas ir mērķtiecīga darba rezultāts. Jā, par profesionālu mākslinieku vai dizaineru kļūt patiesi nav viegli – tas prasa sevi attīstīt dažādos virzienos un apgūt daudz prasmju, tomēr mūsdienu māksla piedāvā daudz citādu mākslas tehniku, kas ir apgūstamas arī bez ilgstošām akadēmiskām studijām.

Mūsu vidū ir daudz cilvēku, kam radošas nodarbes varētu sniegt šobrīd COVID-19 infekcijas ēnā, tik nepieciešamo garīgo un emocionālo līdzsvaru. Tomēr bailes nesasniegt pirmajā mēģinājumā izcilu rezultātu, bieži nobremzē jebkādus mēģinājumus radoši izpausties. Gulbenes Mākslas skola piedāvā atstāt profesionālo izaugsmi motivētu jauniešu ziņā, bet  Gulbenes novada visu vecumu un profesiju iedzīvotājiem rosina apgūt trīs jaunas mākslas tehnikas, kuras tālāk ir iespējams attīstīt arī kā mazo uzņēmējdarbību.

Cianotipija – sena fotogrāfijas tehnika, ar kuras palīdzību iespējams apdrukāt ne tika papīru, bet arī audumu. Cianotipijas apguve ir cieši saistīta ar fotografēšanu iemaņu apguvi, kompozīcijas izjūtu un attēlu apstrādi datorā. Kursu ietvarā dalībniekiem būs iespēja apgūt minētās prasmes un izgatavot eko auduma iepirkumu somu, apdrukājot to cianotipijas tehnikā.

Dekolu apdrukas tehnika – viena no porcelāna trauku rotāšanas tehnikām ir viena no pieejamākajām mākslas tehnikām, kas autoram sniedz radošu prieku darba procesā un rezultātu – praktiski pielietojamu sadzīves priekšmetu. Kursu ietvarā dalībniekiem būs iespēja iepazīt kompozīcijas veidus un paņēmienus trauku rotāšanā un apdrukāt dekolu tehnikā porcelāna trauku. Pagājušā gada vasarā gulbeniešiem bija iespēja piedalīties mūžizglītības programmā “Porcelāna apgleznošana”, kura tika kupli apmeklēta un izcili novērtēta no dalībnieku puses. Šogad piedāvājam dalībniekiem krāsainus dekolus, jo pagājušo gadu tika apgūts darbs ar melnbaltiem.   

Stencila jeb šablonēšanas tehnika. Viena no saprotamākajām un sen pazīstamām dekoratīvās mākslas tehnikām, kurā zīmējuma veidošana notiek ar šablonu palīdzību. Kursu ietvarā apskatīsim tehnikas vēsturisko attīstību, dažādos pielietojuma veidus ārtelpā un interjeros, praktiski izveidosim interjera dekoru.

Nodarbības notiks Gulbenes Mākslas skolā O. Kalpaka ielā 70A. Dalībnieku skaits ir ierobežots, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās rakstot e-pastā . Apmeklējot nodarbības, jāuzrāda Covid-19 sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs tests.

Programmu atbalsta Gulbenes novada pašvaldība. Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas licence nr. GND/2.19.4/21/12.

Sandra Dikmane,
projekta vadītāja