mazs meitenesUzsākot  mācību gadu un jaunās Eiropas Solidaritātes korpusa programmas īstenošanu, Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestāde kļuvusi par vadošo un koordinējošo organizāciju spēcīgai iestāžu komandai Gulbenes novadā. Iegūtā līderorganizācijas kvalitātes zīme ļauj turpināt aizsākto darbu arī jaunajā ESK programmā.

Vairāku gadu iestrādes un sadarbība tagad nostiprināta kopīgā Eiropas brīvprātīgā darba projektā, uzņemot piecus (pagaidām četrus) brīvprātīgos Eiropas jauniešus Gulbenes 1. PII,  Lejasciema PII ,, Kamenīte”, Gulbenes
2. PII Rūķītis un Gulbenes novada bibliotēkā. Strādājam komandā un neesam konkurenti savā starpā.

Ļoti lepojamies ar saviem starptautiskajiem partneriem, kuri ir pārliecināti, ka došanās uz Latviju, Gulbeni, ir pareizā izvēle, lai jaunieši mācītos un darbotos vietējā sabiedrībā. Iegūtā uzticība ir kvalitātes zīme, kas jāspēj noturēt, darot labāko jauniešu atbalstam! Jāturpina izglītoties pašiem, izzinot jaunās programmas aktivitātes, izmantojot neformālo mācīšanos savā ikdienā.

meitenes

Melanie, Romana, Valeria un Marilena ir iejutušās uzņemošajās organizācijās, satikušas savus mentorus, darba organizatorus un zina, ka vienmēr tiks atbalstītas un iedrošinātas ikdienas darbībās. Jaunietes ļoti enerģiski sākušas darboties pirmsskolas izglītības iestādēs, Lejasciema JC Pulss un Gulbenes novada bibliotēkā, kā arī apgūt latviešu valodu. Kā solidaritātes aktivitāti jaunietes iecerējušas piedāvāt aktivitātes angļu valodā piecus un sešus gadus veciem bērniem pirmsskolās.

Saziņa ar iepriekšējās programmas projekta jauniešiem nodrošinājusi neklātienes priekšstatus par brīvprātīgo darbu, savu ideju īstenošanu un ikdienu Gulbenē.

Neformāla mācīšanās iestāžu darbiniekiem, bērniem un jauniešiem noteikti sniegs iespēju paskatīties uz lietām no citas puses, apgūt jaunas prasmes un iemaņas un būt solidāriem ar vietējo kopienu! To jutīs arī Gulbenes novada ļaudis.

Lai enerģijas apmaiņa, daudz radošu domu visiem kopā un lai izdodas izzināt vēl ko jaunu un līdz šim neiepazītu!

ESK LV1.PII logo ar nosaukumuJSPA

Lāsma Lapkaša,

Eiropas brīvprātīgā darba projekta koordinatore Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādē