Janvāra mēnesī Stradu pagasta iedzīvotājiem bija iespēja papildināt savas datorlietotāja prasmes Gulbenes novada domes finansētā projekta "Apmācību cikls angļu valodā, datorprasmēs” ietvaros. Nodarbības notika Stāķu pamatskolas datorklasē.

Interesenti apmeklēja 4 nodarbības un guva jaunas zināšanas prezentāciju veidošanā dažādās platformās, videoprezentācijas veidošanā, video un fotogrāfiju apstrādē, kā arī darbā ar dažādiem objektiem teksta lietotnēs.

Dalībnieki datorapmācības kursu noslēguma prezentācijas pasākumā pauda gandarījumu par iegūtajām prasmēm un demonstrēja pašu radītos projektus.

Projekta pedagoģe Dace Kļava