Drukāt
26. februārī Beļavas tautas namā Gulbenes novada skolēnu tautisko deju kolektīvi iedejoja pavasari deju sadancī, kas bija kā gatavošanās Gulbenes novada skolēnu tautisko deju skatei.

Pavisam četrpadsmit deju kolektīvi no Gulbenes, Beļavas, Lejasciema, Rankas, Litenes, Stāmerienas un Lizuma ar divdesmit sešām dejām iedejoja pavasari Beļavas tautas namā. Par pavasara noskaņu rūpējas skaistā un atraktīvā saulīte un lācītis, kurš jau bija pamodies no ziemas miega, lai kopā ar dejotājiem un skatītājiem priecātos par pavasara tuvošanos un vērotu raito deju soli bērnu izpildījumā.

Par sadanča tapšanu rūpējās un paldies jāsaka skolēnu deju kolektīviem un to vadītājām, Gulbenes novada domei, personīgi Baibai Muceniecei un Arnim Šķēlam, Gulbenes skolēnu deju kolektīvu virsvadītājai Edītei Ķikustei, Krišjāņa Valdemāra pamatskolai un personīgi Ērikai Ivanovai, Dzintrai Kokarevičai un Janai Solovjovai, Beļavas pagasta pārvaldei un tās vadītājam, Aivaram Rakstiņam, pasākuma vadītājiem Lindai un Ralfam, kā arī pasākuma noformētājām un floristēm Ligitai un Gundegai.

Kultūras darba organizators – Jānis Skopans