Drukāt
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājumā ir 58295 muzeja priekšmeti. Pēc klasifikatora tie iedalās 5 lielās grupās: lietiskie muzeja priekšmeti, rakstiskie muzeja priekšmeti, tēlojošie muzeja priekšmeti, audio vizuālie un IT muzeja priekšmeti, dabas priekšmeti.

Lietisko muzeja priekšmetu grupa „Apģērbs un tā piederumi” ir viena no daudzajām kolekcijām, kas pēdējo gadu laikā ir ieguvusi papildinājumu. Šajā kolekcijā ietilpst gan tradicionālie apģērbi, gan modes tērpi, gan to piederumi un daļas, gan galvassegas, apakšveļa, apavi un piederumi to glabāšanai, gan sporta tērpi.

Nozīmīgākā jaunieguvumu kolekcija ir Amata tērpi – PSRS Jūras kara flotes, Latvijas PSR milicijas, atjaunotās Latvijas Valsts policijas, Latvijas Republikas Zemessardzes, Latvijas valsts mežu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Latvijas dzelzceļa formas tērpi.

Nozīmīgi ir Gulbenes 97.gaidu vienības – guntiņu, gaidu un gaidu vadītājas - formas tērpi, dokumentācija par gaidu un skautu kustību Latvijā un pasaulē, fotogrāfijām no gaidu vienības nometnēm, kā arī Gulbenes 97.gaidu vienības kustības aizsācēju pieraksti un pašrocīgi rakstītie mēnešraksti par notikumiem no 1938.-1942.gadam.

Izstāde papildināta ar grāmatām – „Latvju Dainas”, „Tirzmaliete. Kad akmeņi brēc..” un lielo „dzirnavu” lakatu – villaini.

Gulbenes novada popularizēšanā nozīmīgi ir dažādi suvenīri un piemiņas lietas ar novada emblēmu – suvenīrmonētas, iesaiņojuma maisiņi, krūzītes, piemiņas kausi par sasniegumiem sportā un materiālu kopa par Euroweek 2015.

Gleznu kolekcija papildināta ar novadnieka Voldemāra Irbes 1938.gadā zīmēto pasteli „Zosu gājiens. Rudens”.

Muzejs pateicas izstādē eksponēto priekšmetu dāvinātājiem:

Aivaram Ārem, Ludmilai Ansonei, Inesei Ļeļevai, Haraldam Vaicim, Jurim Burķītim, Jurim Zeibārtam, Maigai Vanagai, Elitai Kalniņai, Intai Vilkai, Normundam Treijam, Andai Cimdiņai, Līgai Nogobodei.

Valentīna Brūniņa