22. aprīlī un 23. aprīlī Gulbenes novadā uzmanība tika veltīta amatierteātriem, kuri piedalījās Gulbenes novada amatierteātru skatē.

 Divu dienu garumā 12 kolektīvi no Litenes, Galgauskas, Stariem, Gulbenes, Līgo, Rankas, Lizuma, Stāmerienas, Beļavas, Ozolkalna, Lejasciema un Jaungulbenes skatītājiem un žūrijai piedāvāja 13 iestudējumus. Izrādes varēja apmeklēt Gulbenes kultūras centrā un pēdējo - Jaungulbenes izrādi Lizuma kultūras namā, kur notika arī skates noslēgums.

Jānorāda, ka novada skatē oficiāli piedalījās arī Tirzas kultūras nama amatierteātris, kuri ar savu izrādi “Ak, Maris, ilgu nemiers nenorimst!” startēja jau 15. aprīlī Starpnovadu amatierteātru skatē Cesvainē, no žūrijas saņemot izcilu vērtējumu un augstāko pakāpi.  

Skati vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra amatierteātru nozares apstiprināti eksperti, LNKC Teātra nozares padomes locekles: Edīte Neimane - Rīgas Vecpilsētas teātra un Salaspils teātra režisore, LKA LKK docente un Edīte Siļķēna - Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākā konsultante kultūras jomā.

Apkopojot žūrijas vērtējumu, viens amatierteātris ieguvis III pakāpes diplomu, trīs teātri ieguvuši II pakāpes diplomu, seši teātri I pakāpes diplomu, bet trīs teātri augstākās pakāpes diplomu.

Ievērojot tradīcijas, katrā izrādē Gulbenes Tautas teātris piešķīra “Gulbenes novada Zelta aktiera” titulu (titulu ieguvējus skatīt zemāk tabulā). “Zelta aktieri” saņēma arī ziedus no salona “Kolāža”.

Gulbenes novada amatierteātru skate ir kā pierādījums pozitīvai amatierteātru kustības attīstībai un teātru mākslinieciskajai, kvalitatīvajai izaugsmei novadā. Kopējās tendences liecina, ka teātru kolektīvi ir daudzskaitlīgi, un tie spēj piesaistīt ne tikai jaunos aktierus, bet amatierteātru kustībā veiksmīgi iesaistīt visu paaudžu pārstāvjus. Amatierteātru skate bija spilgts pierādījums tam, ka teātris ir viena no labākajām personības attīstības skolām, pievēršot uzmanību katra aktiera individualitātei un veidojot lieliskas tēlu attiecības ar skatuves kolēģiem.

Arī eksperte Edīte Neimane atzinīgi izteicās par Gulbenes novada amatierteātru kustību, uzsverot, ka Latvijas amatierteātru kustībā tik liels amatierteātru skaits vēl ir tikai Rīgā. E. Neimane pozitīvi vērtē teātru sadarbību un saliedētību, norādot, ka ne visos novados teātri ir tik atvērti un apmeklē viens otra izrādes, izrādot atbalstu un vienotību. Viens no novēlējumiem teātriem ir neapstāties, spēlēt un radīt savas izrādes arī turpmāk, nezaudējot savstarpējo atbalstu.

Žūrijas sarunās ar režisoriem izskanēja ieteikumi attiecībā uz amatierteātru repertuāru izvēli – svarīga ir materiāla izvēle un izrādes kopējā tēma - ko režisors un teātris ar šo lugu grib vēstīt skatītājiem. Atzinīgi tika novērtēta teātru drosme atklāti runāt un parādīt sabiedrībā aktuālas tēmas, taču izrādēm būtu jāuzrunā auditorija daudz mērķtiecīgāk, estētiskāk un saturīgāk. Teātris ir viens no veidiem, kā var komunicēt un uzrunāt sabiedrību, tāpēc vairāk būtu jāpiedomā pie dramaturģijas saturiskās puses. Gulbenes novadā amatierteātros darbojas atraktīvi un ļoti talantīgi cilvēki, kas spēja skates dienās emocionāli uzrunāt skatītājus, likt tiem smieties, kā arī aizdomāties par dzīves un ikdienas jēgu.

Jāsaka paldies visiem režisoriem, ikkatram aktierim, žūrijai un kuplajam skatītāju pulkam, jo divu dienu garumā Gulbenes novadā tika radīti īsti teātra svētki! Tāpat paldies Gulbenes kultūras centra un Lizuma kultūras nama kolektīviem par darbu šajās dienās.

Dārta Dīvāne

Rezultāti