saulgriez Druvienas cilts aicina gatavoties un svinēt Vasaras saulgriežus Druvienas Silmačos 18.-20.jūnijā. 

Kas ir Līgo? No līvu valodas Līga - Lai top! Lai piepildās!
Tas ir auglības laiks. Dabas kulminācija, pārmaiņa no – uz, no pilnzieda uz pilnbriedu, no pavasara uz vasaru. Stiprākais laiks, kad diena visgarākā un nakts visīsākā. Kad darbs dzen darbu nav laika slinkot, jāsteidz sakopt māju, izlikt meijas, noravēt dārzu... Vislielākā svētku daļa ir svētku gaidīšanas laiks.

VASARAS SAULGRIEŽU GATAVOŠANĀS SVĒTKI
18.jūnijā un 19.jūnijā apgūsim svētku praktiskās iemaņas un gatavosimies svētkiem: 
- izzināsim Saulgriežu nakts rituālus un to nozīmes 
- apgūsim līgo dziesmas 
- izzināsim augu maģiju, burvību un varenību kopā ar LAURU UŠČU UN EVITU BIRNI
- mācīsimies siet sieru, gatavot medalu, pīt ziedu vaiņagus, virtenes un pīnes
- veidosim uguns lāpas, uguns skulptūras, ugunsratu un ugunskurus
- būvēsim zaķīšu pirtiņas
- bērni līdzdarbosies ar vecākiem, kā arī būs atsevišķas darbnīcas, spēka un izzinošie gājieni
- sievišķību ievibrēt ar mandalu dejām mums palīdzēs EVITA EGLĪTE
- vīrišķos spēkus ar cīņas elementiem iegriezt palīdzēs ANDŽEJS REITERS

18.jūnijā 19:19 ININ NINI (Ineses Indānes) runa REDZOŠIE – senas pasakas par tumsas un gaismas, sievišķā un vīrišķā, dzīvības un nāves SAVIENOŠANOS

19.jūnijā 19:00 iesim AUGLĪBAS RITUĀLĀ kopā ar Druvienas cilti RASAS VĪTOLAS UN ĢIRTA LAUBES vadībā. 


20.jūnijā 18:00 ielīgosim SAULGRIEŽUS SILMAČOS, Druvienas pagastā
- rīta stundā Zāļu sievas LĪGAS REITERES meistarklase

- kopā ar VĪTOLU ĢIMENI ielīgosim Silmaču pakalnus
- iekursim Saulgriežu ugunskurus un uguns plostus, baudīsim uguns skulptūru maģisko dabu
- veidosim deviņu Sauļu vārtus
- izstaigāsim baskāju taku
- iesim lāpu gājienā un aplīgosim kaimiņus
- dejosim latvju dančus post-folkgrupas DĀRDI skaņās
- un līgosim, līgosim, līgosim!

Aicinām ierasties SVĒTKU tērpā vai BALTĀ KREKLĀ, pēc katra iespējām, kā arī līdz paņemt lāpu priekš lāpu gājiena!

Vairāk informācijas druviena.lv vai Facebookā https://www.facebook.com/druviena.cilts

Lai abpusēji būtu prieks tikties, rosīties, iedvesmoties un ielīgoties, un lai saimnieces varētu piemeklēt pareizo katla izmēru, GATAVOŠANĀS SVĒTKIEM lūgums PIETEIKTIES šeit: http://goo.gl/forms/t4UiCB049GCgS9Z93
vai zvanot mums 27844999.

Druvienas cilts