Vasaras brīvlaika pēdējā mēnesī Gulbenes bērnu bibliotēkas lasītavā bērni radoši darbojās. Bibliotekāres vadībā bērni mācījās locīt kastītes, tauriņus, vardītes, zivtiņas, sirsniņas un daudz ko citu… No papīra tapa pat dinozauri un citādi brīnumi.

Bērni apguva origami locīšanas mākslu. Īpašs gandarījums bērniem bija par 3d origami tehniku, kurā nepieciešama liela pacietība un precizitāte. Lai izlocītu vienu gulbi, jāsaloka vairāk nekā 300 vienādi gabaliņi, kurus, saliekot kopā, sanāk brīnišķīgi darbiņi. No šī sarežģītā darbiņa nenobijās un ar lielu pacietību locīja gabaliņus Emīlija Posse un Enija Nartiša. Šīs meitenes izlocīja gulbīšus un skaistu pūķi.

ezis Vecās grāmatas ieguva otro dzīvi, pārtopot par ežiem. Ežu locīšana bērniem ļoti iepatikās, pat puiši, kuri lasītavā ikdienā izmanto tikai internetu, ar lielu interesi un pacietību iesaistījās papīra locīšanā. Nedēļas laikā tapa vairāk nekā 30 eži. Šos savus izlocītos darbiņus bērni cītīgi gatavoja, vēloties tos uzdāvināt mammām vai 1.septembrī savām skolotājām un audzinātājām.

Darbojoties radās jaunas idejas, kas tiks īstenotas turpmākajās radošajās darbnīcās, kas ar 1.oktobri atsāksies bērnu bibliotēkas lasītavā ciklā “Runča Misiņa radošo ķepiņu darbnīca”. Gaidīsim visus interesentus!

Gulbenes bērnu bibliotēkas galvenā bibliotekāre Anda Krima