Jaunā amatiermākslas sezona aicina Gulbenes novada iedzīvotājus dejot, dziedāt, tēlot, spēlēt, aust, šūt, vingrot un iesaistīties citās aktivitātēs. Atrodi savu kolektīvu un piedalies, nebaidoties izmantot arī to, ko piedāvā kaimiņu pagasti!

Aicinājums arī visiem tiem, kuri sevī redz potenciālu vadīt kādu no novada tautisko deju, teātra, muzikālajiem kolektīviem. Sazinies ar mums: Edīte (, 29173893), Dārta (, 28316574).


Kolektīvs Vadītājs Kontaktinformācija
Tautisko deju kolektīvi
Gulbenes kultūras centra bērnu tautisko deju kolektīvs "Draiskuļi" (5.kl.) Dzintra Kokoreviča Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Gulbenes kultūras centra bērnu tautisko deju kolektīvs (4-6gadi) Zane Meiere Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Tirzas kultūras nama jauniešu tautisko deju kolektīvs "Tirza" Iveta Eiduka

Tirzas KN: Alda Alberte 26954829,
Gulbenes kultūras centra jauniešu tautisko deju kolektīvs "Zelta Rūsiņš" Edīte Ķikuste

Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Litenes tautas nama jauniešu tautisko deju kolektīvs "Litenietis" Zaiga Mangusa Litenes TN: Maija Leimane 29119765,
Stāmerienas tautas nama jauniešu tautisko deju kolektīvs "Poga" Zaiga Mangusa Stāmerienas TN: Gaida Vīksniņa 22017391,
Lizuma kultūras nama jauniešu tautisko deju kolektīvs "Veiksme" Elita Dūte

Lizuma KN: Elita Dūte 29477005,
Stradu pagasta jauniešu tautisko deju kolektīvs "Zeija" Jauns! Dace Freimane Stradu pagasts: Alise Dūne 26484322,
Beļavas tautas nama vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs "EGA" Diāna Tuča

Beļavas TN: Sarmīte Viduce 26241829,
Tirzas kultūras nama vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs "Azanda"
Iveta Eiduka

Tirzas KN: Alda Alberte 26954829,
Gulbenes kultūras centra vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs "Apinītis" Edīte Ķikuste

Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Gulbenes kultūras centra vidējās paaudzes tautisko deju kopa "Ratiņš" Kārlis un Iva Venti Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Lejasciema kultūras nama vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs "Unce" Daiga Tipāne

Lejasciema KN: Rita Gargažina 29392051,
Litenes tautas nama vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs "Ratenieki" Dina Markova

Litenes TN: Maija Leimane 29119765,
Tirzas kultūras nama senioru tautisko deju kolektīvs "Avots" Iveta Eiduka

Tirzas KN: Alda Alberte 26954829,
Gulbenes kultūras centra senioru tautisko deju kolektīvs "Vērdiņš" Edīte Ķikuste

Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Lizuma kultūras nama senioru tautisko deju kolektīvs "Ozoli" Zaiga Mangusa Lizuma KN: Elita Dūte 29477005,
Kori
Gulbenes kultūras centra jauktais koris “Harmonija” Diriģente Māra Mezīte Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Lejasciema kultūras nama jauktais koris "Kaprīze" Diriģente Ineta Maltavniece Lejasciema KN: Rita Gargažina 29392051,
Lizuma kultūras nama jauktais koris Diriģents Jānis Āboliņš Lizuma KN: Elita Dūte 29477005,
Jaungulbenes tautas nama sieviešu koris "Liede" Diriģente Ilona Matīsa Jaungulbenes TN: Sarmīte Supe – Stabiņa, 28359700,
Tirzas kultūras nama sieviešu koris "Tirzmalietes" Diriģente Gunta Apine
Tirzas KN: Alda Alberte 26954829,
Amatierteātri
Beļavas tautas nama amatierteātris “Mistērija”  Jolanta Zirne
Beļavas TN: Sarmīte Viduce 26241829,
Daukstu pagasta Staru kultūras nama amatierteātris Astrīda Vilciņa

Staru KN: Astrīda Vilciņa 29238101,
Jaungulbenes tautas nama amatierteātris "Kuriozs" Sarmīte Supe – Stabiņa Jaungulbenes TN: Sarmīte Supe – Stabiņa, 28359700,
Lejasciema kultūras nama amatierteātris "Paradokss" Ineta Krastiņa Lejasciema KN: Rita Gargažina 29392051,
Līgo kultūras nama amatierteātris ''Vieglu garu!'' Biruta Tropa Līgo KN: Kristīne Bekmane 29337845,
Litenes tautas nama amatierteātris "Nebēdnieki" Vitālijs Platais
Litenes TN: Maija Leimane 29119765,
Lizuma kultūras nama amatierteātris "Daiva" Solveiga Vilka Lizuma KN: Elita Dūte 29477005,
Beļavas pagasta Ozolkalna amatierteātris Jānis Skopans Ozolkalna "Zīļuks": Jānis Skopans 25417738,
Rankas kultūras nama amatierteātris "Rameka" Mārtiņš Gaigals
Rankas KN: Laura Grudule 28616258,
Stāmerienas tautas nama amatierteātris "Spēle" Ilvita Kļaviņa Stāmerienas TN: Gaida Vīksniņa 22017391,
Tirzas kultūras nama amatierteātris "Mūžam tavs" jauniešu teātra studija "Miljons" Alda Alberte
Tirzas KN: Alda Alberte 26954829,
Gulbenes Tautas teātris Ineta Krastiņa Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Galgauskas kultūras nama amatierteātris "Galgauska" Līga Radiončika Galgauskas KN: Sarmīte Muižniece 26371735,
Bērnu un jauniešu teātra studijas
Gulbenes kultūras centra jauniešu teātra studija Ilvita Kļaviņa Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Gulbenes kultūras centra Bērnu teātris Ineta Krastiņa Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Līgo kultūras nama bērnu un jauniešu teātra grupa Biruta Tropa Līgo KN: Kristīne Bekmane 29337845,
Folkloras kopas un lauku kapela
Daukstu pagasts Staru kultūras nama folkloras kopa “Līgo” Iveta Golavača Staru KN: Astrīda Vilciņa 29238101,
Druvienas kultūras nama folkloras kopa “Pērlis” Dace Vītola Druvienas KN: Valda Putene 26402984,
Lejasciema kultūras nama folkloras grupa “Smaržo siens” Inga Deigele Lejasciema KN: Rita Gargažina 29392051,
Lizuma kultūras nama folkloras kopa “Ūdenszāles” Aisma Valtera
Lizuma KN: Elita Dūte 29477005,
Rankas kultūras nama folkloras kopa Aelita Medejse Rankas KN: Laura Grudule 28616258,
Stradu folkloras kopa "Saulgani"
Jauns!
Linda Nebēdniece Stradu pagasts: Alise Dūne 26484322,
Jaungulbenes folkloras kopa
Jauns!
Inta Zellīte Jaungulbenes TN: Sarmīte Supe – Stabiņa, 28359700,
Lizuma lauku kapela Osvalds Drancāns Lizuma KN: Elita Dūte 29477005,
Pūtēju orķestri
Gulbenes Kultūras centra pūtēju orķestris Jolands Andževs,
Egons Kliesmets
Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestris Donāts Veikšāns Donāts Veikšāns 29493700
Lejasciema kultūras nama pūtēju orķestris “Lejasciems” Juris Ivanovs Lejasciema KN: Rita Gargažina 29392051,
Vokālie ansambļi
Beļavas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis "Asonanse" Astra Zvirbule Beļavas TN: Sarmīte Viduce 26241829,
Kalnienas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis
“Vēja meitenes”
Artis Žīgurs

Kalnienas TN: Marina Nagle 28665789,
Tirzas kultūras nama jauniešu (meiteņu) vokālais ansamblis “Odziņas” Zigrīda Kručena Tirzas KN: Alda Alberte 26954829,
Rankas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Menora" Linda Nebēdnieca Rankas KN: Laura Grudule 28616258,
Stradu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Pieskāriens” Emīls Rusovs Emīls Rusovs 22473400;
Lejasciema kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Akcents” Evelīna Cielava
Lejasciema KN: Rita Gargažina 29392051,
Tirzas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Tirzmalieši” Inga Zomerovska Tirzas KN: Alda Alberte 26954829,
Galgauskas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis
“Veišu Muzikanti”
Inga Zomerovska Galgauskas KN: Sarmīte Muižniece 26371735,
Gulbenes kultūras centra vīru senioru vokālais ansamblis “Namejs” Emīls Rusovs Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Lejasciema kultūras nama jauktais senioru vokālais ansamblis
“Satekas”
Vija Nurža

Lejasciema KN: Rita Gargažina 29392051,
Stāmerienas tautas nama sieviešu senioru ansamblis “Vakarvējš” Rudīte Boka Stāmerienas TN: Gaida Vīksniņa 22017391,
Jaungulbenes tautas nama sieviešu senioru ansamblis “Kamenes” Māra Mezīte Jaungulbenes TN: Sarmīte Supe – Stabiņa, 28359700,  
Tirzas kultūras nama sieviešu senioru vokālais ansamblis “Atmiņu lietus” Gunta Apine Tirzas KN: Alda Alberte 26954829,
Lizuma kultūras nama sieviešu senioru vokālais ansamblis “Zīle” Anita Ledaine Lizuma KN: Elita Dūte 29477005,
Stradu pagasta sieviešu senioru vokālais ansamblis “Baltābele” Daira Karole Stradu pagasts: Alise Dūne 26484322,
Gulbenes kultūras centra senioru vokālais ansamblis “Latgalīte” Lūcija Hmeļevska Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Līgo kultūras nama senioru sieviešu vokālais ansamblis “Lai skan!” Aivija Krūmiņa Līgo KN: Kristīne Bekmane 29337845,
Staru kultūras nama senioru sieviešu vokālais ansamblis “Seniora” Iveta Golavača Staru KN: Astrīda Vilciņa 29238101,
Bērnu un jauniešu vokālie ansambļi, studijas, popgrupas
Druvienas kultūras nama pirmsskolas vecuma bērnu popgrupa “Bukuradziņi” Līga Kļaviņa Druvienas KN: Valda Putene 26402984,
Druvienas kultūras nama jauniešu popgrupa “Zelta Bukurags” Līga Kļaviņa
Gulbenes kultūras centra Bērnu popgrupas “Pipariņi”,
“Pipari”, “Pipari”
(jaun.grupa)
Marita Mūrniece Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Gulbenes kultūras centra bērnu vokālā studija Ligita Plešanova-Jarusova Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Litenes tautas nama bērnu popgrupa “Brīnumiņi” Dace Dzērve Litenes TN: Maija Leimane 29119765,
Jaungulbenes tautas nama bērnu popgrupa “Dzērvenes” Inta Zellīte
Jaungulbenes TN: Sarmīte Supe – Stabiņa, 28359700,
Vokāli instrumentālie ansambļi
Druvienas vokāli instrumentālais ansamblis "SWAP" Kalvis Vītols Druvienas KN: Valda Putene 26402984,
Druvienas jauniešu vokāli instrumentālā studija Kalvis Vītols
Linda Nebēdniece
Līgo kultūras nama vokāli instrumentālais ansamblis “Jauns un traks” Roberts Lazdiņš Līgo KN: Kristīne Bekmane 29337845,
Lizuma kultūras nama grupa "Līdums" Osvalds Drancāns Lizuma KN: Elita Dūte 29477005,
Lietišķās mākslas studijas un rokdarbu pulciņi
Beļavas pagasta rokdarbnieku kopa “Dzīpariņi” Herunda Zuša Beļavas TN: Sarmīte Viduce 26241829,  
Beļavas tautas nama mākslas studija “Krāsu prieks” Solveiga Kļaviņa Beļavas TN: Sarmīte Viduce 26241829,
Ozolkalna lietišķās mākslas pulciņš Laila Ķiploka Ozolkalna "Zīļuks": Jānis Skopans 25417738,
Daukstu pagasta rokdarbu pulciņš “Atspole” Ligita Lapsa Staru KN: Astrīda Vilciņa 29238101,
Daukstu pagasta lietišķās mākslas pulciņš “Rožceliņš Aija Auzāne Staru KN: Astrīda Vilciņa 29238101,
Galgauskas kultūras nama lietišķās mākslas pulciņš Sarmīte Muižniece Galgauskas KN: Sarmīte Muižniece 26371735,
Galgauskas kultūras nama interešu kopa “Žagatas darbnīca” Veneta Krevica Galgauskas KN: Sarmīte Muižniece 26371735,
Gulbenes kultūras centra tautas lietišķās mākslas studija “Sagša” Biruta Akmentiņa Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Lizuma kultūras nama amatnieku kopa “Laipa” Līga Ozoliņa Lizuma KN: Elita Dūte 29477005,
Stāmerienas tautas nama rokdarbu un aušanas kopa “Saulessvece” Līga Velpa
Stāmerienas TN: Gaida Vīksniņa 22017391,
Stradu pagasta radošā studija “Magone” Daiga Kalinka Stradu pagasts: Alise Dūne 26484322,
Stradu pagasta interešu grupa “Rasa” Ligita Lapsa Stradu pagasts: Alise Dūne 26484322,
Gulbenes kultūras centra interešu grupa “Darini savu tautastērpu” Biruta Akmentiņa, Maiga Dolgā, Aija Auzāne Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Lejasciema rokdarbu kopa Lāsma Einberga Lejasciema KN: Rita Gargažina 29392051,
Gulbenes kultūras centra šūšanas pulciņš “Mazās adatiņas” Agra Ranka Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Netradicionālo deju grupas
Kalnienas breikdanc deju grupa “B-boys” Marina Nagle Kalnienas TN: Marina Nagle 28665789,
Kalnienas dāmu līnijdeju grupa Spulga Upāne Kalnienas TN: Marina Nagle 28665789,
Kalnienas pirmsskolas bērnu deju grupa “Pekaiņi” Sindija Kļaviņa Kalnienas TN: Marina Nagle 28665789,
Lejasciema dāmu deju grupa “Dzinteles” Elīna Krēsliņa Lejasciema KN: Rita Gargažina 29392051,
Līgo dāmu deju grupa “Madaras” Anitra Markoviča Līgo KN: Kristīne Bekmane 29337845,
Stāmerienas dāmu deju grupa “Kamene” Solvita Skopāne Stāmerienas TN: Gaida Vīksniņa 22017391,
Stradu pagasta senioru deju grupa “Baltābele” Larisa Augstkalne Stradu pagasts: Alise Dūne 26484322,
Gulbenes kultūras centra senioru līnijdeju grupa “Leno” Spulga Upāne

Gulbenes KC: Ineta Meldere 20244882,
Interešu grupas
Druvienas interešu klubs “Pavards” Lita Zalpētere, Daiga Apsīte Druvienas KN: Valda Putene 26402984,
Lejasciema kultūras nama Hatha JOGA grupa Antra Aizupiete Lejasciema KN: Rita Gargažina 29392051,
Lizuma ritma grupa vidējai un vecākajai paaudzei Sarmīte Vlodare Lizuma KN: Elita Dūte 29477005,