Kultūra izaicina, iedvesmo vai rada stabilitāti? Uz šo jautājumu atbildes meklēja Gulbenes novada kultūras darbinieki seminārā “Gulbenes novada kultūrvide – labākai dzīves kvalitātei”, kas norisinājās aizvadītās nedēļas izskaņā, 7.oktobrī, Gulbenes kultūras centrā.

Dienas pirmajā pusē kultūras darbinieki nozaru grupās pārrunāja aktualitātes un turpmāko darbību jaunajā sezonā – bibliotekāri pulcējās Gulbenes novada bibliotēkā, kultūras/tautas namu vadītāji – Gulbenes kultūras centrā, savukārt kultūrvēsturisko mantojuma centru/muzejistabu, ekspozīciju darbinieki satikās Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā.

Pēc sarunām grupās, novada bibliotekāri, kultūras/tautas namu vadītāji, muzejnieki, mūzikas, mākslas skolu pedagogi, amatiermākslas kolektīvu vadītāji uzklausīja Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākās konsultantes Edītes Siļķēnas pārskatu par paveikto kultūras nozarē gada laikā un ieskatu nākotnes iecerēs.

Iepriekšējā periodā, piemēram, ir noorganizēta balvu pasniegšanas ceremonija “Gulbenes novada gada balva kultūrā 2015", svinēti Gulbenes novada svētki Jaungulbenē un Vislatvijas Līgo svētki Druvienas Silmačos, Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestris izdeva trešo CD “Soļi smiltīs”, Gulbenes Mākslas skola atvēra jauniešu klasi, novada amatierkolektīvi piedalījušies nozaru skatēs, piešķirtas pašvaldības naudas balvas par sasniegumiem kultūrā, mākslā, mūzikā par kopējo summu 4915 eiro, parakstīti Nodomu protokoli sadarbībai kultūras jomā ar Bonisi (Gruzija) pašvaldību, bet muzeju nozarē - sadarbībai J.Straumes darbu izpētē ar Gruzijas Tautas mākslas muzeju Tbilisi u.c. aktivitātes.

Aizvadītajā gadā Gulbenes novada kultūras un tautas nami noorganizēja 904 dažādas norises, kuras apmeklēja vairāk nekā 94000 interesenti. 2015.gadā novadā darbojās 116 dažādu žanru amatiermākslas kolektīvi. 2016./2017.gada sezonā novadā darbosies 113 amatiermākslas kolektīvi. Starp tiem ir arī četri jauni - Gulbenes kultūras centra bērnu tautisko deju grupa (4-6 gadi); Stradu pagasta folkloras kopa; Druvienas kultūras nama teātra studija; Lizuma kultūras nama senioru Eiropas deju grupa.

2017.gadā Gulbenes novada bibliotēka atzīmēs 70 gadu jubileju. Par godu šim notikumam tiek plānotas dažādas aktivitātes, kas notiks no janvāra līdz aprīlim. Savukārt noslēguma pasākums paredzēts 28.aprīlī.

Viens no lielākajiem 2017.gada izaicinājumiem kultūras jomā ir novadnieku dienas “Gulbenes novads. Saknes. Piederība.” noorganizēšana. Plānots, ka šis pasākums notiks vienlaikus ar Gulbenes novada un pilsētas svētkiem. Nākamā gada plānos ierakstīta arī Gulbenes novada kultūras stratēģijas izstrāde un darbs pie profesionālas kultūrizglītības attīstības. Tāpat ir iecerēts sakārtot amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksu valstī noteikto likumu kārtībā un veicināt kolektīvu darbības kvalitāti un radošumu. Akcents tiks likts arī uz aktīvāku sadarbību kultūras tūrisma jomā, piemēram, Stāmerienas pils – viens no kultūras objektiem.

Izmantojot kopā būšanas iespēju, semināra laikā nozīmīgās darba jubilejās ar Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstiem tika godināti 11 kultūras darbinieki.

45 darba gadus atzīmē Tirzas kultūras nama vadītāja Alda Alberte un Rankas pagasta bibliotēkas vadītāja Arita Bogdanoviča; 35 gadus - Iveta Erica, Gulbenes novada bibliotēkas metodiskā darba vadītāja; 30 gadus - Dace Dzērve, Litenes pagasta bibliotēkas vadītāja; 25 gadus - Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja vēsturniece Ilze Ūsele un Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita Gargažina; 15 gadus - Egons Kliesmets, Gulbenes kultūras centra direktors; 10 gadus - Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Krājuma glabātāja Velta Andersone, Gulbenes novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre Anda Krima, Stāmerienas pagasta bibliotēkas informācijas speciāliste Silvija Vaivode un Daukstu pagasta Staru bibliotēkas vadītāja Laimdota Ostrovska.

Kultūras darbinieku saimē uzņemti 15 dažādu kultūras nozaru speciālisti:

 • Alise Dūne, Stradu pagasta kultūras-jaunatnes lietu darba organizatore
 • Laura Grudule, Rankas kultūras nama vadītāja
 • Kristīne Mezīte, Daukstu pagasta bibliotēkas vadītāja
 • Agita Preimate, Lejasciema pagasta bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta "Sinole" informācijas speciāliste
 • Laila Uiska, Gulbenes Mākslas skolas pedagoģe Lejasciema klasē
 • Marta Balode, Gulbenes Mākslas skolas pedagoģe
 • Ivanda Kaša, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Sabiedrisko attiecību speciāliste
 • Vineta Jogure, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Izstāžu dekoratore
 • Dana Puidze, Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja
 • Aleksandrs Pļeskačs, Gulbenes Mūzikas skolas sitaminstrumentu skolotājs
 • Marita Mūrniece, Gulbenes Mūzikas skolas teorijas skolotāja
 • Juris Ivanovs, Gulbenes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu skolotājs Lejasciema klasē
 • Māra Aizupiete, Gulbenes Mūzikas skolas klavieru spēles un teorijas skolotāja Lejasciema klasē
 • Rita Bogdanova, Gulbenes Mūzikas skolas koncertmeistare
 • Dārta Dīvāne, Gulbenes novada domes Iks nodaļas konsultante kultūras jomā.
 • Muzikālus priekšnesumus semināra laikā sniedza Gulbenes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste